24 czerwca 2024

Prehabilitacja – nowa jakość medyczna

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej rozpoczyna współpracę z lekarskimi towarzystwami naukowymi w obszarze szkoleń i edukacji – pisze Lucyna Krysiak.

Foto: pixabay.com

Pierwszym z tego cyklu będzie szkolenie na temat prehabilitacji, które poprowadzi prof. Tomasz Banasiewicz, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak przebiega ścieżka pacjenta przygotowywanego do zabiegu chirurgicznego i jakie wynikają z tego korzyści.

Jak podkreśla prof. Banasiewicz, prehabilitacja ma kilka wymiarów – leczniczy (zmniejsza liczbę powikłań i stopień ich ciężkości, skraca też czas rekonwalescencji), ekonomiczny (przygotowanie pacjenta do operacji opłaca się finansowo płatnikowi) oraz prozdrowotny i edukacyjny (zaangażowanie pacjenta w proces leczenia poprzez świadomą zmianę niewłaściwych nawyków, np. palenie tytoniu, alkohol, zła dieta, brak ruchu).

Niestety, wiedza na temat korzyści związanych z prehabilitacją wśród lekarzy nie jest powszechna. Prof. Banasiewicz chciałby to zmienić, inicjując pilotażowy program dotyczący przygotowania przedoperacyjnego pacjenta, który byłby kompatybilny ze wszystkimi specjalnościami.

Tym bardziej widzi taką potrzebę, że temat prehabilitacji zaczął się ostatnio pojawiać na dużych konferencjach specjalistycznych, a więc zainteresowanie tą tematyką rośnie. Uważa też, że u zdecydowanej większości pacjentów wystarczy pewien standard zaleceń, który mogliby zastosować, przygotowując się do zabiegu.

Specjalistyczne webinary

Z założenia współpraca z lekarskimi towarzystwami naukowymi pozwoli Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego NIL poszerzyć zakres zajęć o webinary specjalistyczne. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez ODZ, w ankietach ewaluacyjnych na pytanie – w jakich szkoleniach chcieliby wziąć udział – wskazywali właśnie na specjalistyczne webinary doszkalające w obszarze konkretnej specjalizacji i dziedziny medycyny.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zrodził się pomysł włączenia w to przedsięwzięcie lekarskich towarzystw naukowych, które są naturalnym partnerem dla samorządu lekarskiego przy organizacji tego typu przedsięwzięć.

– Chcemy, by Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL odpowiadał za obszar organizacyjno-logistyczny, tzn. promocję, rejestrację uczestników, przeprowadzenie szkolenia, ale ostateczny temat webinaru, jego zakres i dobór wykładowców zostawiamy do decyzji organów najlepiej znających wyzwania edukacyjne danej specjalizacji, czyli lekarskich towarzystw naukowych – tłumaczy Artur Drobniak, wiceprezes NRL oraz p.o. kierownika ODZ NIL.

Zaznacza też, że to partnerstwo może przybierać różne formy i obejmować obszary działania uzależnione od potrzeb i możliwości każdej ze stron. Dodaje, że ośrodek jest przygotowany do przeprowadzania zarówno szkoleń online, jak i stacjonarnych, na których potrzeby stworzono w Warszawie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ODZ NIL, które właśnie zostało otwarte.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL od 2008 r. organizuje dla lekarzy i lekarzy dentystów szkolenia stacjonarne, a od 2020 r. także w trybie online. W ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę uczestników (ponad 10 tys.). W roku bieżącym ODZ NIL ma ambitne plany zainteresowania szkoleniami jeszcze większą liczbę lekarzy i poszerzenie ich zakresu tematycznego. Rozpoczęcie współpracy z lekarskimi towarzystwami naukowymi jest jednym ze strategicznych celów tego projektu.

Na 27 kwietnia jest zaplanowane pierwsze szkolenie z Towarzystwem Chirurgów Polskich na temat prehabilitacji, a już jest organizowane kolejne – tym razem obejmujące zagadnienia prawne dla chirurgów („Odpowiedzialność zawodowa, karna, cywilna, odszkodowawcza chirurga”). Trwają też zaawansowane rozmowy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i Polskim Towarzystwem Neurologicznym.

Wkrótce na stronie internetowej ODZ NIL będą opublikowane kolejne terminy szkoleń specjalistycznych prowadzonych we współpracy z towarzystwami. Zarówno ODZ NIL, jak i towarzystwa naukowe w ramach swojej statutowej działalności są powołane do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, więc proponowane w obrębie oferty ODZ NIL szkolenia są bezpłatne.

Lucyna Krysiak