19 maja 2024

Prewencja kardiologiczna: choroby serca nie mogą i nie będą czekać

Tegoroczna, już trzynasta konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2020 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, była inna niż wszystkie dotychczasowe z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

Mimo iż jej uczestnicy nie przybyli jak co roku do Krakowa, to w obradach wzięło udział ponad 2000 osób z całego kraju.

Wszystkie sesje i debaty odbyły się w internecie. Nie przeszkodziło to jednak w gorącej temperaturze dyskusji nad najbardziej pilnymi problemami i wyzwaniami przed, jakimi stanęła polska kardiologia w związku z pandemią koronawirusa.

Obrady „Kardiologia Prewencyjna 2020” poświęcono najtrudniejszym wyzwaniom kardiologii i polskiego systemu ochrony zdrowia, które zostały spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 i poszukiwaniu możliwych do wdrożenia rozwiązań medycznych i organizacyjnych.

Eksperci dyskutowali jak poradzić sobie ze skutecznym diagnozowaniem i leczeniem najpoważniejszych chorób przewlekłych, w tym przede wszystkim chorób serca i naczyń. Z udziałem przedstawicieli kluczowych polskich instytucji w ochronie zdrowia dyskutowano między innymi o czynnikach związanych z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również ryzykiem ciężkiego przebiegu tej choroby. Skupiono się również na problemie dostępności do programów rehabilitacji kardiologicznej i jej konsekwencjach dla zdrowia i życia pacjentów.

Jedną z sesji poświęcono w całości efektywności klinicznej teleporad, które wywołują wiele emocji i wątpliwości, zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Ostatecznie większość ekspertów przychyliła się do zdania, iż w wielu przypadkach korzyści jej stosowania w warunkach pandemii są niezaprzeczalne (np. w przypadkach tzw. przedłużania recept), jednak w przypadkach pojawiania się nowych objawów, szczególnie takich, które mogą być symptomem groźnej dla życia choroby teleporada ma poważne ograniczenia.

Kardiolodzy z różnych ośrodków akademickich, eksperci z innych dziedzin medycyny i nauk zdrowiu, przedstawiciele różnych podmiotów leczniczych oraz politycy zgodnie uznali, iż pandemia koronawirusa stała się bezprecedensowym wyzwaniem dla całego systemu ochrony zdrowia nie tylko w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ale także biorąc pod uwagę niezwykle groźne konsekwencje pandemii, które wynikają ze znaczącego ograniczenia liczby wykonywanych procedur medycznych, w tym stosowanych w stanach zagrożenia życia.

Osobnym istotnym zagrożeniem stały się niekorzystne zmiany stylu życia, związane z koniecznością ograniczenia aktywności życiowej a ich skutkiem było przyjęcie siedzącego, nieaktywnego trybu życia i niekorzystne zmiany wyborów żywieniowych Polaków. Dostępne dane wskazują na szybkie zwiększanie się średniej masy ciała w polskim społeczeństwie. Choć skutki pandemii dla zdrowia publicznego są na razie trudne do dokładnego określenia, to od tego jak sobie z nimi poradzimy w dalszym przebiegu pandemii będzie zależeć w przyszłości kondycja zdrowia wielu grup Polaków.

Jak co roku organizatorami konferencji byli: jako jej przewodniczący prof. dr hab. med. Piotr Jankowski z I Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. med. Andrzej Pająk z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.

Dr Maciej Rogala, Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM