24 czerwca 2024

Prezes NRL: chcemy realnego dialogu z przyszłym rządem

Jeszcze przed wyborami chcemy wiedzieć, co politycy myślą o organizacji systemu ochrony zdrowia, a po wyborach oczekujemy na realny dialog z rządem – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

Naczelna Izba Lekarska (NIL) poinformowała, że do wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych wysłano listę pytań na temat systemu opieki zdrowotnej.

Dotyczą one planów na organizację i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, programu kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów oraz roli samorządów zawodów zaufania publicznego związanych z ochroną zdrowia.

Na odpowiedzi NIL oczekuje do piątku 8 września 2023 r. Staną się one podstawą do stworzenia „latarnika wyborczego” przedstawiającego zamierzenia i propozycje dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

– Chcemy bezpieczeństwa pacjentów i wysokiej jakości kształcenia, chcemy odpowiednio wysokiego finansowania ochrony zdrowia, chcemy dobrych warunków pracy dla lekarzy i realnego dialogu samorządu z przyszłym rządem – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski.

Co mu się nie podoba w pomysłach, które obecnie politycy wcielają w życie? Przede wszystkim to, że jest „atrapa systemu ochrony zdrowia” i „prawie-system”, a dodatkowo tworzy się „prawie-uczelnie medyczne”, przygotowujące „prawie-lekarzy”, którzy – zdaniem prezesa NRL – mogą zaproponować „prawie-leczenie” i „prawie-zdrowie”.

– Dlatego stworzyliśmy listę pytań, na które odpowiedzi mają pokazać strategię na naprawę ochrony zdrowia w Polsce przez poszczególne opcje polityczne oraz zobowiążą polityków przed pacjentami-wyborcami do późniejszego spełnienia swoich obietnic – dodaje Łukasz Jankowski.

Wybory parlamentarne zostały ogłoszone na dzień 15 października 2023 r. Tego dnia wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00-21.00.