12 lipca 2024

Prezydent na jubileuszu 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego

– Historia wieloletnich starań o odrodzenie izb lekarskich i samorządności naszej profesji pokazuje, że nie można tracić ducha i nadziei – powiedział prezes NRL Andrzej Matyja do pół tysiąca lekarzy i lekarzy dentystów świętujących w Warszawie jubileusz 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego.

Foto: Mariusz Tomczak

7 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie lekarzy i lekarzy dentystów odbyła się jubileuszowa gala 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego z udziałem najwyższych władz w państwie: prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka senatu Tomasza Grodzkiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

– Ten zawód należy do grupy najważniejszych zawodów świata – tymi słowami prezydent zwrócił się do kilkuset lekarze i lekarzy dentystów. Dodał, że samorząd lekarski istnieje nie tyle w interesie lekarzy, ale w interesie pacjenta. – Po to, by lekarz, jak najlepiej i z jak największa odwagą, ale i rozsądkiem mógł chronić jego zdrowie – mówił prezydent Andrzej Duda.

60 zdjęć z gali można zobaczyć TUTAJ.

– Po raz pierwszy w historii samorządu lekarskiego przybyła do jego przedstawicieli pierwsza osoba w państwie. To wyraz uznania dla rangi ochrony zdrowia – podkreślił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. W swoim wystąpieniu podziękował twórcom samorządu lekarskiego za to, że „wierzyli w siłę samorządności i doprowadzili do jej odnowy”. Jak dodał, pokolenia polskich lekarzy miały mocno zakodowane poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. – To na nas spoczywa obowiązek przypominania o bezpieczeństwie pacjenta, granicach odpowiedzialności zawodowej, o powinnościach lekarza i etyce zawodowej. Podobnie zresztą jak upominanie się o finanse, sprawną organizację, dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii, a w końcu ulokowanie ochrony zdrowia na najwyższej pozycji listy priorytetów rządu – powiedział prezes NRL Andrzej Matyja.

– Chcemy, aby pacjenci byli leczeni w warunkach na miarę XXI wieku, a lekarze mogli im pomagać zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami – podkreślił prezes NRL Andrzej Matyja, dodając, że w 24 okręgowych izbach lekarskich skupionych jest prawie 195 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia publicznego prezydent odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dwoje lekarzy: dr Zytę Zagórską-Kaźmerczak i prof. Andrzeja Kierzka. Osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego wręczono odznaczenia Meritus Pro Medicis.

Mariusz Tomczak