19 maja 2024

Prezydent nadał Order Orła Białego prof. Franciszkowi Kokotowi

Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie Franciszkowi Józefowi Kokotowi Order Orła Białego.

Foto: Iwona Matuszewska / Śląski Urząd Wojewódzki

Order został przyznany „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej”.  

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej order przekazał na ręce syna zmarłego minister Piotr Ćwik podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Minister odczytał również list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości.

„Pan Profesor położył wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej i rodaków, dla świata i całej ludzkości. Znakomity internista i endokrynolog, a zwłaszcza nefrolog, w olbrzymim stopniu przyczynił się do rozwoju wiedzy w każdej z tych dziedzin. Jego długie i bardzo owocne życie bez reszty wypełnione było pracą dla dobra bliźnich” – czytamy w liście od prezydenta Andrzeja Dudy.

„Jego światowy autorytet znalazł wyraz w członkostwie wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, doktoratach honoris causa uczelni i innych laurach. Ale najcenniejszą nagrodą była dla Niego wdzięczność i pomyślność tysięcy pacjentów. Śp. Profesor Franciszek Kokot pozostanie na zawsze w pamięci każdego z nich, a także wszystkich nas, którzy lecząc się, korzystamy ze znajomości sztuki medycznej, którą przekazał swoim uczniom i następcom” – podkreślił prezydent.

„Ja każdemu lekarzowi, który ze mną współpracował, układałem harmonogram rozwoju zawodowego i naukowego. W trzy lata musiał zrobić specjalizację I i II stopnia, po sześciu latach doktorat. Niektórym dodawałem jeszcze rok czy dwa. Ale faktycznie nie wszystkim to odpowiadało. Miałem pod opieką lekarkę, która obiecywała, że nie będzie miała więcej dzieci, a jeszcze trzy razy rodziła i przepraszała. Niepotrzebnie, bo mówiłem jej, że jej pierwszym powołaniem jest być kierownikiem życia rodzinnego i temu powinna się poświęcić, a potem wszystko inne. Jeśli uda się to połączyć, wspaniale, ale bardzo wielu się to nie udawało” – mówił prof. Franciszek Kokot w wywiadzie dla „Gazety Lekarskiej”.