17 kwietnia 2024

Za trzy lata koniec papierowej dokumentacji

W środę prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w sprawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Teraz czeka ona na publikację w Dzienniku Ustaw, co jest już tylko formalnością.

Foto: Marta Jakubiak

Celem uchwalonej ustawy jest wydłużenie aż do końca lipca 2017 roku terminu, w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przypomnijmy, że obecnie, zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, jednakże – zgodnie z art. 58 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – ten przepis ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia br.

Samorząd lekarski przypominał

O zmianę tego terminu wielokrotnie apelował m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz (zobacz więcej), a kilka tygodni temu Prezydium NRL wezwało ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza do podjęcia niezwłocznych działań w tej sprawie (zobacz więcej). Zdaniem Macieja Hamankiewicza brak rozwiązań legislacyjnych doprowadził do chaosu w ochronie zdrowia i podważył zaufanie obywateli do prawa i państwa. Podpisana przez prezydenta ustawa realizuje postulaty samorządu lekarskiego.

Przyczyny zmiany

„W związku z różnym stopniem zinformatyzowania i przygotowania do wypełnienia powyższego obowiązku przez podmioty udzielające świadczenia medyczne, z przyczyn pragmatycznych niezbędne stało się wydłużenie okresu przejściowego, w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej” – podają służby prasowe głowy państwa.

Co teraz?

To dlatego przepis przejściowy zawarty w art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia na mocy ustawy właśnie podpisanej przez prezydenta ulega zmianie, wyznaczając dzień 1 sierpnia 2017 roku jako ostateczny termin równoczesnego funkcjonowania dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej. Pozwoli to wszystkim podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na kompleksowe przygotowanie wdrożenia zmiany tak ważnej z punktu widzenia lekarzy i pacjentów.

Obopólne korzyści

Elektroniczna dokumentacja medyczna pozwoli na szybki dostęp do informacji o pacjencie oraz umożliwi sprawne udostępnianie dokumentacji na zewnątrz. Znikną koszty kserowania, przechowywania i przenoszenia papierowych dokumentów, nie trzeba będzie tworzyć nowych pomieszczeń w celu przechowywania tysięcy nowych kart pacjentów. E-dokumentacja to, w największym skrócie, oszczędność czasu lekarza i pacjenta oraz milowy krok na drodze do informatyzacji polskich placówek ochrony zdrowia (zobacz więcej).