24 maja 2024

Prof. Górska została członkiem zarządu EFP

Podczas generalnego zebrania (General Assembly) przedstawicieli wszystkich narodowych towarzystw periodontologicznych zrzeszonych w European Federation of Periodontology, które odbyło się 1 kwietnia w Santiago de Compostella, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego prof. Renata Górska została wybrana do zarządu Federacji (Executive Comitee).

prof. Renata Górska

Foto: Marta Jakubiak

European Federation of Periodontology (EFP) powstała w 1991 r. Jest organizacją obecnie skupiającą 30 narodowych towarzystw naukowych zajmującą się nie tylko badaniami naukowymi, ale także edukacją oraz popularyzacją zagadnień dotyczących profilaktyki i leczenia periodontologicznego oraz wpływu chorób przyzębia na stan zdrowia ogólnego człowieka.

EFP skupia ponad 15 tys. periodontologów z Europy, Bliskiego Wschodu i innych części świata.

Prezes prof. Renata Górska posiada w swoim dorobku naukowym ponad 380 publikacji naukowych, jej zainteresowania skupiają się na epidemiologii, etiologii, klasyfikacji i leczeniu chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej, jak również nad wpływem chorób przyzębia na stan zdrowia ogólnego, jest krajowym konsultantem w dziedzinie periodontologii oraz kierownikiem Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Początki zorganizowanej periodontologii w Polsce sięgają lat 30 XX w., kiedy to w 1934 r. przy Lwowskiej Izbie Lekarskiej powstał Polski Związek Badań Parodontalnych jako pełnoprawny członek międzynarodowej organizacji Association pour les Recherches sur Paradontopathies (ARPA Internationale). Po II wojnie światowej w roku 1947 powstał w Warszawie Komitet Organizacyjny Polskiego Zespołu ARPA i w roku 1956 uzyskał on członkostwo tej organizacji.

Po 1970 r. kiedy ARPA Internationale uległa rozwiązaniu, a polscy periodontolodzy utworzyli Sekcję Periodontologii działającą przy Polskim Towarzystwie Stomatologicznym (PTS). Przez cały czas prowadzona była działalność oświatowa oraz naukowo-badawcza z zakresu periodontologii.

W 1993 r. Sekcja Periodontologii PTS uzyskała zaproszenie do członkostwa w EFP, a w 1994 r. jej przedstawiciel uczestniczył w Europerio 1 w Paryżu uzyskując status organizacji stowarzyszonej z EFP. Polskie Towarzystwo Periodontologiczne uzyskało rejestrację w 2013 r. i w tym samym roku zostało pełnym członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii.

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne ściśle współpracuje z EFP jak, organizuje międzynarodowe konferencje, zebrania naukowe, wykłady i odczyty, ogłasza konkursy na prace naukowe i przyznaje nagrody, koordynuje profesjonalny multimedialny przekaz dot. periodontologii, wydaje opinie i stanowiska eksperckie. Aktywnie uczestniczy w ustanowionym na dzień 12 maja przez Komisję Europejską Dniu Zdrowych Dziąseł.

Przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego na spotkaniu w Santiago de Compostella byli dr Maciej Nowak (w zastępstwie prezes) oraz doc. Jan Kowalski będący delegatem i ambasadorem Europerio 9, międzynarodowej konferencji periodontologicznej, która odbędzie się w Amsterdamie w dniach 20-23 czerwca 2018 r.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.