15 czerwca 2024

Prof. Tadeusz Pieńkowski o exposé Beaty Szydło

Wczorajsze exposé premier Beaty Szydło komentuje prof. Tadeusz Pieńkowski, onkolog, prezydent Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Sejm tuż po głosowaniu nad exposé
Foto: Rafał Zambrzycki

– Niezwykle istotnymi tezami przemówienia są przywrócenie podmiotowości pacjenta oraz oparcie relacji lekarz-pacjent o wartości. Znaczącym elementem przemówienia jest również ocena pracy lekarza i szpitala na podstawie uzyskiwanych efektów mierzonych dobrostanem chorych a nie tylko wynikiem finansowym.

Mam nadzieję, że oznacza to położenie większej uwagi na efektywność stosowanego leczenia. Zapowiedź zmiany sposobu finansowania jest bardzo ogólna i trudno się do niej odnieść, niemniej jednak wzrost nakładów na ochronę zdrowia z punktu widzenia pacjenta, całego sytemu oraz gospodarki kraju, jest niezbędny.

Ważne jest też to, że samo zwiększenie finansowania nie wystarczy. Pieniądze muszą być wydawane w sposób efektywny i tym samym poprawi się dostęp pacjentów do nowoczesnego leczenia. Mam nadzieję, że onkologia znajdzie się liście priorytetów ministra zdrowia i rządu.

Zobacz całe exposé premier Beaty Szydło: