20 kwietnia 2024

Projekt noweli o płacach minimalnych wrócił do komisji

Kilka dni temu na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania minimalnych wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia.

Foto: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Opracowany m.in. w oparciu o stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 17 marca projekt nie podlegał prekonsultacjom. 19 maja wpłynął do Sejmu i jest rozpatrywany w trybie pilnym.

Już kolejnego dnia, w czwartek 20 maja, odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Finansów Publicznych oraz Zdrowia, w czasie którego głosu udzielono m.in. prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prof. Andrzej Matyja zaapelował o nieobniżanie współczynnika przeciętnego wynagrodzenia i pozostawienie go na poziomie 1,6, ustalonym na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy rezydentami a ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim w 2018 r. Zwrócił również uwagę na wyeliminowanie środowiska lekarskiego i reprezentantów innych zawodów medycznych z prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w ramach którego opracowywano założenia ustawy.

W piątek 21 maja Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia. Dalszy przebieg prac nad ustawą można śledzić na stronie Sejmu.