27 maja 2024

Projekt ustawy likwidującej NFZ: znamy termin!

W resorcie zdrowia toczą się prace nad przygotowaniem założeń do projektu ustawy zmieniającej model organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Foto: Marta Jakubiak

Obecnie w konsultacjach społecznych zjadają się projekty trzech ustaw dotyczących:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • tzw. sieci szpitali,
  • ratownictwa medycznego.

Jak dowiedziała się redakcja „Gazety Lekarskiej” od Mileny Kruszewskiej, rzecznika prasowego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, projekt ustawy likwidującej Narodowy Fundusz Zdrowia „pojawi się w ciągu 6-8 tygodni”. Oznacza to, że poznamy go jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Gdy NFZ zniknie, finansowanie służby zdrowia spocznie w gestii administracji państwowej.

Przypomnijmy, że projekt założeń do projektu ustawy o POZ został przekazany do konsultacji 23 września. Z jednej strony na nowo definiuje rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia. Z drugiej – wzmacnia POZ, aby – jak zapewnia resort – zwiększyć efektywności opieki nad pacjentami.

Projekt ustawy tworzącej sieć szpitali trafił do konsultacji 27 września. Przepisy wprowadzą nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń wykonywanych w szpitalach oraz wprowadza 6 poziomów zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych (zakwalifikowane szpitale będą mogły podpisać kontrakt z NFZ bez przystępowania do konkursu). Jednym z celów ustawy jest także optymalizacja liczby oddziałów specjalistycznych.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została przekazana do konsultacji zewnętrznych 14 października. Zwiększa wpływ ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu PRM, a także wprowadza wymóg zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy). Środki na realizację zadań powierzonych (na podstawie umowy) przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane Funduszowi w formie dotacji celowej z budżetu państwa.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.