27 maja 2024

Projekt ustawy o kadrach medycznych. Komisja Zdrowia zakończyła prace

W czwartek 26 listopada sejmowa Komisji Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

20. posiedzenie Sejmu. Foto: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Zgodnie z postulatami i poprawki przekazanymi przez Naczelną Izbę Lekarską, komisja wykreśliła z projektu ustawy postanawiania dotyczące liberalizacji przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie otwarcia na lekarzy spoza UE oraz postanowienia dotyczące zrównania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii kompetencji zawodowych lekarzy dentystów i lekarzy.

„Właśnie Komisja Zdrowia przegłosowała wykreślenie punktów dotyczących dostęp niezweryfikowanych medyków obcokrajowców do Polski. Ten jeden raz podziękuje zbiorowej mądrości posłów” – skomentował na Twitterze dr Michał Bulsa, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, który zaprezentował stanowisko samorządu lekarskiego.

– Posłowie przyjęli również poprawkę zgłoszoną przez samorząd lekarski, modyfikującą projektowaną zmianę ustawy o zawodach dotyczącą kierowania na przeszkolenie uzupełniające osób, które są niedostatecznie przygotowane do wykonywania ustawy. Przyjęta została poprawka wyłączająca stosowanie przepisów kodeksu pracy dotyczące wynagradzania za dyżury na SOR i w zespołach ratownictwa medycznego – informuje Wojciech Idaszak, radca prawny z Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ponadto sejmowa Komisja Zdrowia nie wydłużyła przewidzianego w projekcie ustawy terminu dla organów samorządów zawodów medycznych na przyznanie prawa wykonywania zawodu w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – pozostawiono termin nie dłuższy niż 7 dni.