12 kwietnia 2024

Przedstawiciele NRL na obchodach 100-lecia odrodzonej adwokatury

W piątek, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się gala obchodów 100-lecia odrodzonej adwokatury polskiej, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego.

Foto: facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka

W szczególny sposób prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela przywitał adwokatów będących obrońcami politycznymi w czasach PRL: adw. Annę Bogucką-Skowrońską, adw. Krystynę Skolecką-Konę, adw. Annę Sobocińską-Lorenc, adw. Hannę Nowodworską-Grohman, adw. Andrzeja Rościszewskiego, adw. Jana Ciećwierza i adw. Andrzeja Dzięcioła.

Prezes NRA przypomniał chlubne karty historii adwokatury i adwokatów, którzy budowali sądownictwo w niepodległej Polsce, obejmując wysokie funkcje państwowe i samorządowe. Jak podkreślił, adwokaci poświęcali życie w walce zbrojnej, walcząc w obronie odzyskanej wolności.

W dwudziestoleciu międzywojennym adwokaci byli obrońcami w głośnych procesach (np. proces brzeski). Po wojnie angażowali się w obronę opozycjonistów, a zaraz po ogłoszeniu przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego warszawska rada adwokacka wydała uchwałę potępiającą jego wprowadzenie.

Samorząd lekarski w czasie jubileuszowych uroczystości adwokatury reprezentowali: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL dr Jacek Kozakiewicz. „Samorząd lekarski oddaje hołd tym wszystkim adwokatom, którzy na przestrzeni lat walczyli o wolność Ojczyzny” – napisał prezes NRL w liście złożonym na ręce prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, odczytanym w czasie piątkowej uroczystości.

List od prezydenta Andrzeja Dudy z gratulacjami jubileuszu i życzeniami dla adwokatury przeczytał prof. Andrzej Zybertowicz. Prezydent napisał, że podpisanie przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o tymczasowym statucie Palestry Państwa Polskiego 24 grudnia 1918 r. było aktem wielkiej wagi. Podkreślił zasługi adwokatów, którzy mieli swój znaczący wkład w budowanie II Rzeczpospolitej.

Źródło: adwokatura.pl