27 maja 2024

Przezustna chirurgia z zastosowaniem robota pomaga

Przezustna chirurgia z zastosowaniem robota jest skuteczna w leczeniu nowotworów gardła środkowego.

Robot chirurgiczny. Foto: Mariusz Tomczak

Roboty chirurgiczne są urządzeniami mającymi zapewnić minimalną urazowość podczas zabiegu operacyjnego, a przez to zmniejszyć liczbę powikłań i skrócić czas rekonwalescencji.

Pierwsze badania z ich zastosowaniem w onkologii były jednak alarmujące. Kobiety operowane za pomocą robotów miały większe ryzyko zgonu z powodu nowotworów jajnika i szyjki macicy.

W JAMA Oncology opublikowano retrospektywną analizę blisko 10 tys. chorych operowanych z powodu wczesnej postaci raka gardła środkowego. 2694 z nich (27,6%) poddano zabiegowi przezustnej chirurgii z zastosowaniem robota (transoral robotic surgery, TORS), u pozostałych przeprowadzono klasyczny zabieg operacyjny.

W trakcie badania (lata 2010-2015) częstość stosowania TORS wzrosła z 18,3% do 35,5%. Zabiegi TORS poprawiły odsetek 5-letnich przeżyć całkowitych z 80,3% do 84,5%. TORS wiązał się z mniejszym odsetkiem dodatnich marginesów chirurgicznych (czyli pozostawienia nowotworu w linii cięcia chirurgicznego) – odpowiednio 12,5% i 20,3%.

Uzupełniającej radiochemioterapii wymagało 28,6% chorych po zabiegu TORS i 35,7% po klasycznej operacji. Autorzy badania przeanalizowali również wpływ zastosowania robota w raku gruczołu krokowego, raku trzonu macicy i raku szyjki macicy. W żadnej z tych grup zastosowanie robota nie zwiększyło odsetka przeżyć całkowitych.

Źródło: https://jamanetwork.com