24 czerwca 2024

Przezwątrobowe dojście naczyniowe po raz pierwszy w Polsce

Zespół z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie po raz pierwszy zaprezentował, jak dotąd niewykorzystywane w Polsce u pacjentów z wrodzonymi wadami serca, przezwątrobowe dojście naczyniowe.

Umożliwiło to wykonanie zabiegu angioplastyki balonowej błoniastego zwężenia pojedynczej żyły płucnej przy zastosowaniu nakłucia transseptalnego, a także wszczepienie stentu do znacznie zwężonej lewej tętnicy płucnej.

W obydwu przypadkach zmiany zarostowo-zakrzepowe w naczyniach udowych, biodrowych oraz u jednego pacjenta dodatkowo w żyle głównej dolnej uniemożliwiały standardową technikę interwencji.

– Stopień trudności zabiegów wymagał połączenia różnych technik obrazowania, takich jak ultrasonografia, nakładanie obrazu 3D wykonanej wcześniej tomografii komputerowej na ekran fluoroskopii oraz echokardiografia przezprzełykowa – mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

– Wszystkie zabiegi mogły być bezpiecznie wykonane dzięki doświadczeniu zespołu zabiegowego oraz unikatowemu w skali europejskiej wyposażeniu pracowni w najbardziej zaawansowane rozwiązania sprzętowe. W pracowni istnieje także możliwość wykonania komputerowego modelu wady serca, a także jego wydrukowania na drukarce trójwymiarowej, co umożliwia przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych i interwencyjnych – dodaje dr hab. Grażyna Brzezińska-Rajszys.

Innymi wymagającymi przypadkami medycznymi były zabiegi poszerzenia kolaterali aortalno-płucnej w złożonej wadzie serca przy zastosowaniu balonowych cewników tnących oraz poszerzenie zwężenia pooperacyjnego aorty.

– Wszystkie zabiegi były wykonane u dzieci ze złożonymi wadami serca i problemami kardiologicznymi przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, a w trzech przypadkach również przy czynnym udziale kolegów z innych ośrodków. Wprowadziło to dodatkowy element edukacyjny, pozwalając pokazać pewne indywidualne dla poszczególnych operatorów zachowania zabiegowe, w tym również decyzje dotyczące preferencji sprzętowych – mówi dr Adam Koleśnik z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Zabiegi zostały wykonane w ramach „Warsztatów kardiologii interwencyjnej w wadach wrodzonych układu sercowo-naczyniowego”, które odbyły się w dniach 8-9 lutego. Po raz drugi zostały zorganizowane przez zespół z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 specjalistów z różnych ośrodków kardiologii dziecięcej i dorosłych w kraju.

Była to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy teoretycznej, jak również podzielenia się praktycznymi doświadczeniami na podstawie prezentacji konkretnych przypadków klinicznych oraz transmisji na żywo do sali wykładowej czterech zabiegów wykonanych w pracowni.

– Zgodnie z pierwotnym założeniem warsztaty były dedykowane tematom budzącym dyskusje w środowisku kardiologów i kardiochirurgów, dotyczących wybranych zabiegów interwencyjnych u noworodków, leczenia wrodzonych i pooperacyjnych patologii drogi odpływu prawej komory, zamykania różnych połączeń naczyniowych. Tradycyjnie poświęcono również czas aktualnym możliwościom obrazowania śródzabiegowego 3D, które poza prezentacją teoretyczną były wykorzystywane również w czasie transmitowanych zabiegów – mówi dr hab. Grażyna Brzezińska-Rajszys.

Klinika Kardiologii jest wiodącym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i leczenia wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz chorób mięśnia sercowego. Rocznie wykonywanych jest ponad 320 zabiegów interwencyjnych u dzieci z wadami serca, dodatkowo około 120 u pacjentów z patologiami pozakardiologicznymi (np. wady unaczynienia centralnego układu nerwowego czy wątroby).