12 lipca 2024

Przychodzi pacjent do lekarza. Pora dnia ma znaczenie!

Godzina, o której chorzy są przyjmowani do lekarza, ma wpływ na zlecane im badania. I nie tylko!

Foto: pixabay.com

W czasopiśmie „JAMA Oncology” opublikowano wyniki badania, w którym oceniano wpływ godziny wizyty u lekarza rodzinnego na częstość zlecania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego i piersi.

Zauważono, że osobom z późniejszym terminem wizyty rzadziej zlecano badania przesiewowe w kierunku tych nowotworów.

W analizie obejmującej ponad 19 tys. kobiet w wieku kwalifikującym do badań przesiewowych w kierunku raka piersi wykazano, że badania te najczęściej zlecano o godz. 8.00 (64 proc.), częstość zleceń spadała (do 49 proc.) w okolicy godz. 11.00, by ponownie wzrosnąć (do 56 proc.) w południe, a następnie obniżyć się (do 48 proc.) o godz. 17.00.

Podobną zależność zauważono w przypadku kwalifikacji do badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego (37 proc. o godz. 8.00, 31 proc. o godz. 11.00, 34 proc. o godz. 12.00, 23 proc. o godz. 17.00). Dodatkowo zauważono, że pacjenci, którzy mieli wizytę lekarską w godzinach popołudniowych, rzadziej zgłaszali się na badanie przesiewowe w ciągu roku od otrzymania skierowania w porównaniu do osób, które miały wizytę rano.