12 czerwca 2024

PTO inspiruje młodych chirurgów-okulistów

Polscy okuliści będą mieli szansę wnieść swój wkład w rozwój chirurgicznego leczenia zaćmy. Wszystko to za sprawą konkursu na innowacyjne prace naukowe „Zaćma 2015”, który ogłosiło Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Nagrodą główną w konkursie jest udział w sympozjum American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) w Nowym Orleanie.

Młodzi naukowcy mogą zgłaszać prace w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to prace oryginalne – opisujące nowe metody lub techniki operacyjne oraz prace przedstawiające wyniki badań klinicznych, opisujące doświadczenia własne (ośrodka).

Druga kategoria to prace poglądowe, w tym meta-analizy, dotyczące chirurgicznego leczenia zaćmy, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przesłanie streszczenia pracy konkursowej na adres e-mailowy organizatora (pto@pto.com.pl) nie później, niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

– Leczenie zaćmy jest dominującą w okulistyce operacyjnej potrzebą medyczną i będzie ona rosnąć w miarę postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. Aby skutecznie odpowiedzieć na to rosnące zapotrzebowanie, potrzebujemy nie tylko środków finansowych, ale także postępu medycyny. Jesteśmy przekonani, ze polscy młodzi okuliści mają potencjał, aby pozytywnie wpływać na rozwój chirurgii zaćmy. Konkurs „Zaćma 2015” ma ich zainspirować do pracy naukowej, której wyniki będziemy mogli wdrożyć w życie, z korzyścią przede wszystkim dla pacjentów – mówi prof. dr hab. Wojciech Omulecki, prezes PTO.

W konkursie mogą brać udział członkowie PTO, którzy mają prawo wykonywania zawodu lekarza i, w chwili złożenia pracy konkursowej, nie ukończyli 40. roku życia. Spośród nadesłanych prac komisja naukowa konkursu wytypuje 10 wyróżniających się prac, które zostaną zaprezentowane przez autorów w czasie „Sesji Młodego Okulisty” w ramach XLVI Zjazdu Okulistów Polskich w Poznaniu w czerwcu 2015 roku. W każdej z kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.