19 maja 2024

Rada Ministrów przyjęła przepisy antykolejkowe

–  Głównym celem zmian jest skuteczne i szybkie leczenie oraz wyjęcie spod zwykłego trybu leczenia pacjentów onkologicznych – mówi premier Donald Tusk. 10 czerwca rząd przyjął projekty ustaw w ramach tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego. Samorząd lekarski nie wierzy, że nowe przepisy rozwiążą problemy.

Przed wczorajszym posiedzeniem rządu. Foto: KPRM

Zgodnie z założeniami, kolejki do lekarzy mają być krótsze, a procedury leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi – lepsze. Nowe przepisy mają gwarantować pacjentom onkologicznym kompleksową opiekę na każdym etapie choroby nowotworowej, poprawić dostęp do leczenia onkologicznego oraz zapewnić im odpowiedni standard opieki.

Osobna lista dla pacjentów onkologicznych

W wykrywaniu nowotworów oraz w leczeniu pacjentów onkologicznych zwiększy się rola lekarza pierwszego kontaktu, a dla pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi zostanie utworzona osobna lista. Dostaną oni specjalną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki czemu wszystkie informacje o przebiegu leczenia mają znajdą się w jednym miejscu.

Magiczny wskaźnik

„Kartę będzie wydawał lekarz POZ, jeżeli określony dla niego indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów będzie nie niższy niż minimalny wskaźnik rozpoznawalności nowotworów. Wskaźnik zostanie określony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Kartę dla pacjentów z nowotworem złośliwym będą mogli wydawać również lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub w szpitalu” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Kary finansowe dla lekarzy

Dzisiejsza „Gazeta Wyborcza” cytuje słowa wiceministra zdrowia Sławomira Neumana, że aby nie doprowadzać do masowego wydawania tych kart, co najmniej jeden na piętnastu pacjentów faktycznie będzie musiał mieć raka. W przeciwnym razie lekarz straci prawo ich wydawania. Jeśli mimo to przyzna kartę kolejnemu pacjentowi, Narodowy Fundusz Zdrowia może ukarać go karą finansową w wysokości 2 proc. wartości całego kontraktu.

Ma być lepiej

Dostęp pacjentów do świadczeń ma ulec poprawie dzięki nowym zasadom prowadzenia list oczekujących i zawieraniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto wprowadzono rozwiązania mające poprawić efektywność wydawania środków publicznych na ochronę zdrowia (chodzi o wycenę świadczeń zdrowotnych).

Co o tym sądzi NRL?

Samorząd lekarski już kilka tygodni temu analizował propozycje zmian w prawie, które dotyczą pakietu kolejkowego i onkologicznego i jest do nich nastawiony sceptycznie (zobacz więcej). – Proponowane przez resort zdrowia rozwiązania nie przyniosą ulgi ani pacjentom, ani lekarzom, bo są niedoprecyzowane, niedofinansowane, a przez to nie uleczą systemu ochrony zdrowia w oczekiwanym zakresie – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Idee są szczytne, ale…

– Samorząd lekarski ogólnie popiera większość idei, które minister Arłukowicz zapowiadał, jednak po szczegółowej analizie aktów prawnych należy zauważyć, że brakuje konkretnych rozwiązań w wielu projektach, a niektóre zawierają błędne założenia, mogące w efekcie naruszać prawa pacjentów – uważa wiceprezes NRL Romuald Krajewski.