21 czerwca 2024

Rada UEMS w Brukseli m.in. o egzaminach

Wiadomości o kwietniowym, planowym posiedzeniu Rady UEMS i licznych towarzyszących zebraniach zdominowała informacja o otwarciu, po trwającej ponad 2 lata rekonstrukcji, domu UEMS – Domu Lekarzy Europejskich. To duże i ważne wydarzenie, o którym będą oddzielne informacje, a tu chcę krótko napisać, o czym dyskutowała i co uchwaliła Rada.

Foto: Marta Jakubiak

Prawie odwiecznym tematem dyskusji w UEMS jest udział jej licznych struktur w zarządzaniu organizacją. UEMS jest niezwykle złożoną organizacją i niezależnie od wielu grup roboczych ma łącznie ponad 60 sekcji specjalistycznych, komisji interdyscyplinarnych i grup dedykowanych specjalnym zagadnieniom.

Funkcjonują one w bardzo dużym stopniu autonomicznie i od ich aktywności zależą podstawowe i znane w całej Europie efekty pracy UEMS – programy kształcenia specjalizacyjnego, egzaminy europejskie, wizytacja ośrodków szkolących. W ich pracach na bieżąco aktywnie uczestniczy w sumie ponad 1000 specjalistów z całej Europy.

Od kilku lat sekcje uczestniczą w posiedzeniach Rady i przekazują liczne postulaty. W tym roku postanowiliśmy, że przedstawiciele sekcji zostaną włączeni do komisji finansowej i będą uczestniczyć w dorocznym audycie wewnętrznym. Poprawi się w ten sposób przejrzystość zarządzania organizacją. Rozważane są też możliwości zmian statutu i włączenie przedstawicieli sekcji do prac Zarządu.

Większość przyjętych dokumentów dotyczyła działania UEMS-CESMA (Council for European Specialist Medical Assessments). Jest to grupa zajmująca się wszystkimi aspektami egzaminów. Rada zatwierdziła wytyczne dotyczące tworzenia egzaminów testowych, organizacji egzaminów, wyboru egzaminatorów.

CESMA prowadzi program wizytacji egzaminów europejskich i w ciągu paru lat wszystkie organizowane przez UEMS dobrowolne egzaminy będą musiały otrzymać pozytywną opinię CESMA. Jest to także warunkiem wspierania przez UEMS egzaminów organizowanych we współpracy z towarzystwami naukowymi.

Po bardzo pozytywnej ocenie przez CESMA, poparcia udzielono egzaminowi organizowanemu przez Europejskie Towarzystwo Radiologii. Jako sygnał narastających w praktyce lekarskiej problemów sformułowano deklarację dotyczącą komercjalizacji praktyki lekarskiej.

Rada UEMS wskazuje, że pomimo wszechobecnej komercjalizacji medycyny ciągle najważniejsze jest, aby organizacja praktyki lekarskiej i różnego rodzaju kontraktów służyła przede wszystkim jak najlepszej opiece nad pacjentami, nie zaś zyskowi. Należy wspierać wysiłki krajowych organizacji lekarzy, które starają się dbać o te zasady.

Na koniec informacja o zmianie składki. Udało się, po paru latach trudnych dyskusji, przyjąć nowy klucz do obliczania składki członkowskiej. Składka Polski, do tej pory i tak raczej niewielka, będzie jeszcze mniejsza.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 6-7/2015