23 czerwca 2024

Rak głowy i szyi – standardy leczenia chorych

Zapewnienie pacjentom najwyższych standardów opieki, jest niezbędne, by poprawić ich wyniki leczenia. Dostęp do usług medycznych, jak również standardy opieki zdrowotnej osób z rakiem głowy i szyi zdrowotnej różnią się jednakowoż w poszczególnych krajach europejskich.

Foto: freeimages.com

To powoduje, że tylko niektórzy pacjenci mają możliwość skorzystania z optymalnej opieki interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, zabiegów chirurgicznych i terapii, które, zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society) powinny stanowić standard.

W celu stworzenia wytycznych w tym zakresie, obecnie obowiązujące międzynarodowe rekomendacje dotyczące leczenia raka głowy i szyi (w tym wytyczne ESMO) zostały ponownie przeanalizowane pod kątem określenia obszarów wspólnych, które mogłyby stanowić wzór dla standardów leczenia.

Rekomendowane standardy dla chorych z rakiem głowy i szyi brzmią następująco:

  • pierwsze leczenie winno być wdrożone do 30 dni od daty rozpoznania histologicznego,
  • decyzja dotycząca leczenia powinna zostać podjęta i wdrożona zgodnie z dowodami opierającymi się na rekomendacjach/wytycznych (w tym z zakresu chirurgii, radioterapii, chemioterapii i chemioradioterapii, z uwzględnieniem pełnego i dokładnego raportu przebiegu choroby) i/lub udziału w badaniach klinicznych,
  • radioterapia pooperacyjna lub prowadzona jednocześnie chemioradioterapia musi być rozpoczęta przed 6-tym tygodniem leczenia,
  • prowadzone działania zwiększające świadomość o zagrożeniu chorobą, powinny skłonić pacjentów do zgłaszania się do specjalistów w początkowych stadiach choroby, kiedy to leczenie przynosi najlepsze efekty (utrzymujące się białe/czerwone zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej należy niezwłocznie poddać biopsji),
  • stworzenie interdyscyplinarnych zespołów ekspertów, które zapewnią optymalne standardy opieki nad pacjentami.

– Jestem przekonany, że wdrożenie międzynarodowych rekomendacji opracowanych przez prestiżowe stowarzyszenie EHNS, skupiające najlepszych specjalistów pod przewodnictwem prof. Rene Leemans, przełoży się na poprawę sytuacji chorych w naszym kraju – powiedział prof. Wojciech Golusiński, prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, która jest odpowiedzialna za realizację działań kampanii „Make Sense – zrozumieć nowotwory głowy i szyi” w Polsce.

Powyższe rekomendacje powstały w ramach międzynarodowej kampanii „Make Sense”, którą zainicjowało i prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi w ścisłej współpracy z organizacjami środowisk medycznych oraz pacjentów. – W Polsce w okresie ostatnich 20 lat zanotowaliśmy 20-procentowy wzrost liczby zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Przewiduje się, że odsetek ten będzie się sukcesywnie zwiększał. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie pacjentom jak najefektywniejszej opieki medycznej – dodaje Wojciech Golusiński.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.