15 czerwca 2024

Rak płuca, anemia, zespół Cushinga – wkrótce nowe leki z refundacją

Jak dowiedziała się „Gazeta Lekarska”, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała opinię o zasadności finansowania ze środków publicznych leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, a minister zdrowia wezwał podmiot do złożenia wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku.

Foto: imageworld.pl

To dobra nowina dla części pacjentów zmagających się z nowotworem płuca, zespołem Cushinga (hiperkortyzolizmem) i ciężką postacią anemii aplastycznej.

Chodzi o następujące leki:

  • Tafinlar, Dabrafenibum, kapsułki twarde – wskazanie: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34),
  • Mekinist, Trametinibum, tabletki powlekane – wskazanie: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34),
  • Signifor, Pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań – wskazanie: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0),
  • Revolade, Eltrombopag, tabletki powlekane – wskazanie: anemia aplastyczna postać ciężka (ICD-10: D61.3).

Jak wygląda procedura ratunkowego dostępu do technologii lekowych? Najpierw świadczeniodawca składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W przypadku pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, minister zdrowia wzywa podmioty do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu w ciągu 90 dni od doręczenia wezwania.

Podstawę prawną do takiego działania znajdziemy w dwóch dokumentach: art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) oraz art. 24 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.).