28 lutego 2024

Receptomaty dzielą, rzecznicy działają

Samorząd lekarski podejmuje konkretne działania w związku z działalnością tzw. receptomatów. Wobec 43 lekarzy rzecznicy odpowiedzialności zawodowej prowadzą postępowania – informuje Naczelna Izba Lekarska (NIL).

Foto: pixabay.com

„W związku z działalnością tak zwanych receptomatów, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej prowadzą postępowania wobec 43 lekarzy” – poinformowano w piątek 11 sierpnia 2023 r. na profilu NIL na Twitterze.

Pierwsze sprawy zostały skierowane do sądów lekarskich. „Rzecznicy wystąpili też z wnioskami do sądów o zabezpieczenie poprzez zawieszenie Praw Wykonywania Zawodu lekarza na czas postępowania” – czytamy na profilu NIL.

„To jest realna możliwość zablokowania funkcjonowania receptomatów” – skomentował Paweł Doczekalski, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), a jednocześnie przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL.

Sprawa receptomatów może stać się jednym z ważniejszych tematów do dyskusji między środowiskiem lekarskim i nową szefową resortu zdrowia Katarzyną Sójką. Kilka dni temu prezes NRL Łukasz Jankowski – poza gratulacjami – przekazał nowej minister listę postulatów wymagających w ocenie samorządu lekarskiego pilnego wdrożenia.

Wśród nich jest m.in. pilne oczekiwanie ustalenia standardów teleporady, które uniemożliwiałoby funkcjonowanie receptomatów, oraz zniesienie limitów na wystawianie recept przez lekarzy, które wprowadził minister Adam Niedzielski. Pozostałe postulaty omawiamy tutaj:

„Żądamy, jako postulat zerowy, wycofania się ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisaniu recept wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego” – czytamy w oświadczeniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) i Porozumienia Rezydentów OZZL.

Na sobotę 30 września 2023 r., czyli na kilkanaście dni przed wyborami parlamentarnymi, związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Więcej na ten temat piszemy tutaj: