16 lipca 2024

Regionalna debata poświęcona wdrażaniu idei Jednego Zdrowia

W dniu 4 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się 2. międzynarodowa debata dotycząca wdrażania idei Jednego Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz lekarzy weterynarii (Implementation of One Health in undergraduate education).

Foto: Mariusz Tomczak

Koncepcja Jednego Zdrowia odnosi się do ochrony zdrowia człowieka w powiązaniu z ochroną zdrowia zwierząt i przy uwzględnianiu wpływów środowiska naturalnego na zdrowie ludzi i zwierząt.

Obejmuje to szereg zagadnień, m.in. coraz istotniejsze zagadnienie rosnącej antybiotykoodporności mikroorganizmów, częste występowanie zakaźnych chorób odzwierzęcych, zwiększanie nacisku na konieczność współpracy i kształcenia interdyscyplinarnego.

Europejskie organizacje lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, lekarzy weterynarii oraz studentów tych kierunków włączyły się w promowanie koncepcji Jednego Zdrowia m.in. w postaci wspólnego listu z maja 2017 r. do dziekanów szkół wyższych z apelem o uwzględnienie koncepcji Jednego Zdrowia w programach studiów.

W grudniu 2018 r. w siedzibie francuskiej Krajowej Izby Lekarskiej odbyła się z inicjatywy organizacji zawodowych i studenckich pierwsza regionalna poświęcona wdrażaniu idei Jednego Zdrowia w kształceniu przeddyplomowym z udziałem 45 osób z Francji i krajów Beneluxu. Kolejnym takim spotkaniem była debata w Warszawie adresowana do osób reprezentujących ww. zawody, studentów, uczelnie w państwach regionu Wyszehradzkiego. Udział w niej wzięło ok. 50 uczestników, którzy zastanawiali się, jakie zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym powinny być ujęte w kształceniu akademickim oraz w jaki sposób wiedzę w tym zakresie przekazywać studentom poszczególnych kierunków.

Podkreślano, że w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w zakresie zdrowia publicznego istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia działań obejmujących komunikację i współpracę wielu zawodów. Aby przeciwdziałać rosnącym transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia, takim jak rozprzestrzenianie się zakaźnych chorób odzwierzęcych czy zwiększona odporność mikroorganizmów na antybiotyki, konieczne jest opracowanie ram interdyscyplinarnego podejścia do tych kwestii – zaczynając już na etapie kształcenia akademickiego.

Marek Szewczyński, Naczelna Izba Lekarska