21 maja 2024

Rejestry medyczne a jakość i skuteczność

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje m.in. tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych oraz utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która powstanie na bazie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Rejestry medyczne będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy.

Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. Resort zdrowia przewiduje, że rocznie będzie powstawało około 5 takich rejestrów (w pierwszych latach: 2-4), a docelowo ma ich być ok. 60-80.

Rejestry umożliwią:

  • ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych,
  • ocenę sposobów postępowania / technologii medycznych / produktów leczniczych / wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych,
  • poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami.

Rejestry medyczne będą obejmowały pacjentów:

  • z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym,
  • poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu (np. rejestr zabiegów lub operacji),
  • u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy),
  • u których zastosowano określony wyrób medyczny (np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego).

Ministerstwo Zdrowia zakłada że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie wyklucza się też finansowania ich z innych źródeł. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych, a uwagi do niego można zgłaszać do 19 lutego.

Źródło: MZ

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.