18 lipca 2024

W trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjenta

Zakażenia szpitalne stają się coraz większym problemem w środowisku opieki zdrowotnej. Koszty ich następstw w Europie szacowane są na ponad 7 mld euro. Jednym z kluczowych sposobów ich zmniejszania jest wyeliminowanie źródeł zakażeń. 

Foto: Marta Jakubiak

Nawet ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących dezynfekcji rąk nigdy nie jest w stanie zagwarantować 100-proc. skuteczności. Liczne przykłady obserwacji mycia i dezynfekcji rąk wykazały w niektórych przypadkach zgodność z przyjętymi procedurami na poziomie niższym niż 50 proc. Dlatego stosuje się rękawice diagnostyczne – podstawowe narzędzie ochronne personelu medycznego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia najczęstszą drogą przenoszenia mikroorganizmów w placówkach medycznych są ręce pracowników ochrony zdrowia.

Międzynarodowe badania pokazują, że tradycyjne opakowania rękawic diagnostycznych oraz same rękawice często są zainfekowane ze względu na wielokrotny kontakt z licznymi użytkownikami. Zakładanie takich zainfekowanych rękawic znacząco zwiększa ryzyko zakażeń krzyżowych, zmniejszając tym samym bezpieczeństwo personelu oraz pacjenta.

W tym celu na całym świecie nieustanne prowadzone są prace nad odpowiednimi rozwiązaniami, które mają te ryzyka wyeliminować. Jednym z nich jest system opakowań umożliwiający pojedyncze wyjmowanie rękawic z opakowania za mankiet. Czasami wystarczy bowiem tylko przypadkowy dotyk jednej dłoni, aby zainfekować tradycyjne opakowanie rękawic.