24 maja 2024

Resort zdrowia o sieci szpitali

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy wprowadzającej sieć szpitali (PSZ), wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zostanie ogłoszony dla każdego województwa do 27 marca br. PSZ będzie funkcjonować od 1 lipca.

Foto: Marta Jakubiak

Podstawą stworzenia wykazów będą przepisy procedowanej obecnie ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do PSZ. Projekt tego rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych po przyjęciu ustawy przez Sejm.

Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do tzw. sieci szpitali. W sieci PSZ znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Projekt przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze, które nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu będą mogły zostać zakwalifikowane do sieci szpitali na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia.

Takie placówki jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach zostaną włączone do sieci szpitali. W sieci znajdą się również inne szpitale, które są szczególnie istotne dla zapewnienia leczenia pacjentom. Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość kontraktu będzie zależała od świadczeń wykonanych w danym roku. Ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych czy wykonywać mniej procedur, ponieważ wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie ściśle powiązana z liczbą i strukturą świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez placówkę w okresie poprzedzającym. Umowa pomiędzy szpitalem a płatnikiem będzie zawierała zapisy, które uzależnią wypłatę środków finansowych od realizacji umowy w danym roku.

Źródło: MZ

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.