21 czerwca 2024

Rośnie poparcie dla budowy systemu rejestrów medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta poparł inicjatywę ponad 50 organizacji pacjentów onkologicznych, kierując do minister finansów Teresy Czerwińskiej wniosek w sprawie konieczności zapewnienia finansowania rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii.

Foto: pixabay.com

Rejestry medyczne służą monitorowaniu jakości i efektywności opieki.

Dzięki nim można zobaczyć jakie wyniki leczenia osiągane są w poszczególnych ośrodkach oraz monitorować zgodność leczenia z obowiązującymi standardami oraz jakie byłoby powiązanie finansowania z uzyskiwanym efektem zdrowotnym u chorego, w zależności od tego, na którym etapie choroby rozpoczął leczenie.

– Działanie systemu rejestrów medycznych stanowi podstawę do wykorzystania przeznaczonych na leczenie środków finansowych w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, przynoszący wymierne korzyści zdrowotne pacjentom – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

Zdaniem RPP rejestry medyczne stanowią niezbędne nowoczesne narzędzie zarządzania w systemie ochrony zdrowia, a w zarządzaniu ochroną zdrowia od dawna tworzone są narzędzia umożliwiające osiągnięcie najwyższego stosunku jakości świadczeń w odniesieniu do poziomu finansowania.

Przypomnijmy, że kilka dni temu organizacje pacjentów zaapelowały o dokonanie korekty w projekcie budżetu na 2019 r. Zdaniem organizacji pacjentów onkologicznych bez stworzenia systemu rejestrów medycznych nie będzie możliwe wprowadzenie projektowanych świadczeń kompleksowych oraz zrealizowanie porozumienia podpisanego przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z Porozumieniem Rezydentów OZZL.

„Szansą na przełamanie tego wielkiego zagrożenia jest powołanie systemu rejestrów medycznych. Są to narzędzia, które pozwalają na monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w zależności od podjętej interwencji. Obecnie żadne z państw rozwiniętych nie rozwija systemu ochrony zdrowia w oderwaniu od tych rozwiązań” – czytamy w apelu skierowanym do minister finansów Teresy Czerwińskiej wystosowanym przez kilkanaście organizacji pozarządowych.

„Duńczycy pierwsze rejestry medyczne zaczęli wdrażać z końcem lat 70. Czesi wdrożyli modelowy system rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii w przeciągu dwóch lat już w tej dekadzie. Skutkiem podjęcia tych kroków jest możliwość prowadzenia polityki publicznej w dziedzinie ochrony zdrowia. Wobec braku finansowania rejestrów medycznych z budżetu państwa dla Polski na dzisiaj pozostanie to niezwykle odległa perspektywa” – napisano w piśmie do minister finansów.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, wprowadzenie rozwiązania polegającego na rozwinięciu systemu rejestrów medycznych o pacjentów chorych onkologicznie pozwoli w znaczny sposób podwyższyć jakość leczenia poprzez monitorowanie efektywności finansowanych świadczeń. – Wierzę, że takiego systemu opieki zdrowotnej potrzebują obywatele – zaznaczył Bartłomiej Chmielowiec.