13 czerwca 2024

Ruciński nie chce likwidacji NFZ

Ostatnie wybory wyłoniły członków IX kadencji Senatu i VIII kadencji Sejmu. Wśród posłów i senatorów znaleźli się również lekarze. Jaką mają wizję ochrony zdrowia? Na nasze pytania odpowiada Marek Ruciński (KP Nowoczesna), poseł, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

1. Jak finansować leczenie chorych – z budżetu państwa czy, tak jak jest obecnie, ze składki zdrowotnej?

Tak. Uważam, że finansowanie leczenia chorych ze składki zdrowotnej to dobre rozwiązanie i powinno być kontynuowane.

2. Czy NFZ powinien zostać zlikwidowany? Jeśli tak – co w zamian?

Daleki jestem od likwidacji NFZ, niemniej jestem orędownikiem zniesienia jego monopolu poprzez wprowadzenie systemu konkurencyjnych płatników ochrony zdrowia. Dopuszczenie innych płatników do systemu wymusi branie pod uwagę, przy kontraktach zawieranych ze szpitalami, stosunku jakości usługi do ceny. W ostatecznym rachunku leczenie szybko i prawidłowo zdiagnozowanego pacjenta jest zawsze tańsze.

3. Co będzie chciał Pan zrobić, aby zwiększyć liczbę lekarzy?

Powinniśmy dążyć do zwiększenia naboru lekarzy. Jestem także za pozostawieniem anglojęzycznych studiów, bowiem zagraniczni absolwenci medycyny coraz częściej decydują się na kontynuację kariery w Polsce. Ważnym elementem jest też zachęta finansowa dla osób, które decydują się na studia lekarskie.

4. Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie brutto lekarza za pracę na jednym etacie?

Wynagrodzenie powinno być zależne od stopnia zaawansowania edukacji lekarza. Niemniej, moim zdaniem, wynagrodzenie lekarza zatrudnionego na jeden etat powinno oscylować w granicach dwukrotnego wynagrodzenia brutto, jakie średnio otrzymuje się w Polsce.

5. Czy prywatne szpitale powinny być finansowane ze środków publicznych?

Uważam, że prywatne szpitale nie powinny być finansowane ze środków publicznych, ale dopuszczam możliwość wspomagania ich środkami publicznymi – tak jak placówki publiczne wspomagane są środkami prywatnymi. Uważam, że placówki publiczne i prywatne powinny mieć jednakowe możliwości finansowania.

6. POZ powinno być finansowane ze składki kapitacyjnej (tak, jak jest teraz) czy w innej formie? Jakiej?

Składka kapitacyjna to dobry pomysł. Uważam, że wysokość przyznanych środków nie powinna być warunkowana liczbą chorych pacjentów, ale tych, którzy pozostają pod opieką danej placówki. W ten sposób na większy budżet mogłyby liczyć placówki, które podejmują skuteczną profilaktykę.