20 kwietnia 2024

Rzecznicy praw lekarza rozmawiali m.in. o refundacji

Problemy z określaniem stopnia refundacji na receptach były jednym z tematów spotkania rzeczników praw lekarza w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie.

Foto: Alicja Szczypczyk/Dział Komunikacji NIL

Pierwsze w IX kadencji samorządu spotkanie rzeczników praw lekarza okręgowych izb lekarskich (OIL) odbyło się w środę 1 marca 2023 r., a jego punktem wyjścia stała się budząca kontrowersje sprawa związana z tzw. nienależną refundacją.

– Kwestii niezwykle ważnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, które należy omówić, jest jednak dużo więcej – zastrzega Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza NIL oraz Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, cytowana na stronie internetowej NIL.

Rzecznicy rozmawiali także o Karcie Praw Lekarza, wzmocnieniu roli rzeczników w samorządzie lekarskim i ujednoliceniu ich kompetencji. – Chcemy, by każdy z nas, rzeczników, miał poczucie zespołowości i jedności w podejmowaniu działań w obronie praw lekarzy. Przeszkód stawianych przez system jest wiele. Jesteśmy po to, by lekarz mógł w pełni poświęcić się leczeniu – podkreśla Monika Potocka.

Zadania Rzecznika Praw Lekarza

Biuro Praw Lekarza powstało w NIL kilkanaście lat temu, ale na potrzebę powołania instytucji broniącej lekarzy i lekarzy dentystów zwracano uwagę już wcześniej. Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Lekarza jest występowanie w obronie godności zawodu i zbiorowych interesów lekarzy i lekarzy dentystów.

W sprawach indywidualnych pomagają rzecznicy okręgowi, a także ich biura działające w strukturach OIL. Zdarza się jednak, że sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Lekarza – w szczególności, gdy naruszenie praw lekarza może mieć konsekwencje dla całego środowiska.

Do zadań rzecznika należy również koordynowanie wspólnych działań pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są powołani przez okręgowe rady lekarskie (ORL).

Dotychczas funkcję Rzecznika Praw Lekarza NIL sprawowały cztery osoby:

  • Krzysztof Kordel (2010 – 2014),
  • Zbigniew Brzezin (2014 – 2018),
  • Grzegorz Krzyżanowski (2018 – 2022),
  • Monika Potocka (2022 – do dziś).