19 czerwca 2024

Rzecznik ministra o pakiecie onkologicznym

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny (zobacz więcej). Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zupełnie się z tym nie zgadza. Dlaczego? Oto odpowiedź Krzysztofa Bąka, rzecznika prasowego ministra zdrowia.

Foto: Marta Jakubiak

Zarówno pakiet onkologiczny, jak i kolejkowy są zgodne z konstytucją. Były one przygotowywane we współpracy z prawnikami z Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia.

W Ministerstwie Zdrowia powołano zespół roboczy ds. funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pakietu onkologicznego. Zajmuje się on przede wszystkim analizowaniem pierwszych sześciu miesięcy działania pakietu onkologicznego, wartościami indywidualnymi wskaźników rozpoznawania nowotworów oraz zasadnościami zmian ustawowych w zakresie wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz środowisk medycznych.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wydają kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Z kolei lekarze specjaliści, dzięki szerszym możliwościom diagnostycznym oraz bardziej wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie umiejscowienia danego nowotworu, wydają kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego w momencie rozpoznania (stwierdzenia) nowotworu.

To, że lekarze POZ wydają kartę przy podejrzeniu choroby nowotworowej, nie jest ograniczeniem dla lekarzy specjalistów w zakresie diagnostyki onkologicznej oraz wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 5/2015


Więcej o onkologii piszemy tutaj.