27 maja 2024

Sądowa wygrana NIL z Newsweekiem

Wyrokiem z dnia 14 grudnia Sąd Apelacyjny w Warszawie zobowiązał redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” Tomasza Lisa do zamieszczenia sprostowania, którego domagała się Naczelna Izba Lekarska. Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia.

Foto: pixabay.com

Naczelna Izba Lekarska złożyła do sądu pozew przeciwko Tomaszowi Lisowi w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi wysokości dotacji otrzymanej przez Naczelną Izbę Lekarską z Ministerstwa Zdrowia, które ukazały się na łamach tygodnika „Newsweek Polska” w artykule pt. „Książę” opublikowanym w wydaniu z dnia 2-8 maja 2016 r.

Nieprawdziwość materiału prasowego polegała na zawyżeniu kwoty dotacji przekazanej Naczelnej Izbie Lekarskiej o prawie 15 milionów złotych!

Sprawa była rozpatrywana przez dwie instancje sądowe – Sąd Okręgowy w Warszawie w pierwszej instancji i – na skutek apelacji wniesionej przez Tomasza Lisa – także przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – w drugiej instancji. W obu sądach zapadły wyroki korzystne dla Naczelnej Izby Lekarskiej, uznające, że NIL ma prawo żądać, aby redaktor naczelny tygodnika, w którym ukazała się nieprawdziwa informacja, zamieścił stosowne sprostowanie.

W wykonaniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 grudnia 2016 r. Tomasz Lis powinien w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku opublikować na łamach tygodnika „Newsweek Polska” sprostowanie, którego treść ustalono w sentencji wyroku oraz zwrócić Naczelnej Izbie Lekarskiej koszty postępowania sądowego.

MK/NIL

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.