21 maja 2024

Samorząd edukuje stomatologów w Poznaniu (1)

Za nami pierwsze przedpołudniowe wystąpienia w sesji Naczelnej Izby Lekarskiej odbywające się w ramach 1. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej towarzyszącego targom CEDE w Poznaniu. Sesja NIL to całodniowa oferta szkoleniowa samorządu lekarskiego. Omawiano to, co jest ważne dla każdego, kto zmaga się z codziennym zarządzaniem praktyką stomatologiczną.

 

Na początku wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Leszek Dudziński przybliżył działalność samorządu lekarskiego i aktywność, jaką w jego ramach przejawiają stomatolodzy. – W Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest 3 stomatologów i 8 lekarzy – podkreślił dr Dudziński.

Omówił tematykę spraw z zakresu stomatologii, jakimi zajmował się Naczelny Sąd Lekarski oraz aktywność zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dotyczących lekarzy stomatologów. W trakcie wystąpienia dużo miejsca poświęcił kształceniu podyplomowemu. W latach 2009-2016 dzięki aktywności samorządu lekarskiego przeszkolono prawie 10,5 tys. lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski.

– W zeszłym roku większość uczestników tych kursów stanowili stomatolodzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy z zakresu ochrony radiologicznej – dodał, zapraszając na kolejne szkolenia, które odbędą się tej jesieni. Wiceprezes NRL wspominał również o analizach polskiego rynku usług dentystycznych, zgodnie z którymi motorem jego wzrostu będą wydatki prywatne.

Dr Łukasz Tyszler próbował przybliżyć model polskiej praktyki stomatologicznej w oparciu reprezentatywne badania Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej. Wystąpienie zaczął od przybliżenia wyników ankiet wśród lekarzy dentystów przeprowadzonych w latach 1994-1999. A jak jest obecnie? Polski lekarz dentysta to – statystycznie – kobieta w wieku 47 lat, pracuje w prywatnej praktyce.

Nie posiada specjalizacji. Kształci się głównie w oparciu o literaturę fachową oraz osobistą wymianę doświadczeń i opinii z innymi stomatologami. Okluzja i zaburzenia czynności układu stomatologicznego oraz endodoncja – to, jak wynika z badań OSAI NIL, najważniejsze dziedziny, w których polscy stomatolodzy chcieliby nabywać nową wiedzę. Znaczna ich część jest zainteresowana odbyciem płatnego szkolenia specjalizacyjnego.

– 75 proc. z nas pracuje w indywidualnej praktyce lekarskiej – podkreślił dr Tyszler. Z zaprezentowanych wyników badań wynika także i to, że nie wszyscy stomatolodzy pracują ergonomicznie, a z dokumentacji papierowej zrezygnowali nieliczni. – Tylko co dziewiąta placówka prowadzi dokumentację tylko w formie elektronicznej – powiedział.

Innowacyjne metody diagnostyczne oparte o wykorzystanie technik wizualizacji 3D przybliżył prof. Jerzy Gielecki. Natomiast wystąpienie prof. Andrzeja Kukwy poświęcone było anatomicznej i czynnościowej ocenie drożności górnych dróg oddechowych. Ten ostatni zaakcentował konieczność współpracy laryngologiczno-ortodontyczno-chirurgicznej, bowiem długotrwałe, nawet niewielkie upośledzenie drożności w obrębie nosa czy którejś z części gardła, może doprowadzić do zapoczątkowania i rozwoju zmian w szkielecie i miękkich częściach twarzoczaszki. Prezentacja prof. Kukwy została bogato zilustrowana obrazami twarzoczaszki.