21 czerwca 2024

Samorząd lekarski o przeciwdziałaniu narkomanii

Stanowisko Nr 5/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. w sprawie poselskich projektów ustaw zmieniających ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

IMG_5829

4 września 2015 r., posiedzenie NRL. Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rady Lekarska po zapoznaniu się z poselskimi projektami ustaw zmieniających ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, przekazanych przy pismach pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 4 sierpnia 2015 r., znak GMS-WP-173-218/15, z dnia 4 sierpnia 2015 r., znak GMS-WP-173-211/15 oraz z dnia 11 sierpnia 2015 r., znak GMS-WP-173-226/15 stwierdza, że kwestia wprowadzenia zmian ustawowych dopuszczających do stosowania w lecznictwie substancji leczniczych zawierających olej konopny wymaga dogłębnej analizy, a następnie precyzyjnego i całościowego uregulowania.

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że stosowny projekt przepisów w tym zakresie powinien zostać opracowany przez właściwego ministra w ramach pełnego rządowego procesu legislacyjnego a nie w ramach skróconego procesu legislacyjnego, w postaci inicjatywy poselskiej. Powyższe względy są aktualne również w przypadku projektu przewidującego zmianę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie obrotu i stosowania tzw. dopalaczy.

Ogromna waga społeczna problemu handlu i stosowania dopalaczy oraz skutecznej walki z tym zjawiskiem wymaga rzetelnego przygotowania analitycznego projektowanych zmian i ich skutków. Powyższe jest tym bardziej zasadne, że zaledwie 1 lipca br. w życie weszła nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mająca na celu zwiększenie skuteczności walki ze zjawiskiem obrotu i stosowania dopalaczy.