14 lipca 2024

Samorząd lekarski ws. bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów

Należy pilnie podjąć dyskusję na temat wzmocnienia produkcji leków i substancji czynnych w Polsce – wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) w stanowisku w sprawie bezpieczeństwa lekowego.

Fot. pixabay.com

W stanowisku podjętym w piątek 28 czerwca czytamy m.in.:

Dostrzegając, że współczesny świat jest areną wielu konfliktów zbrojnych, mając po epidemii koronawirusa świadomość, że rynek produkcji leków i substancji czynnych oraz ich dystrybucji jest zależny od zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, a ponadto dostrzegając, że produkcja leków i ich dystrybucja może podlegać globalnym czynnikom o podłożu politycznym, co może w pewnych sytuacjach utrudnić polskim pacjentom dostęp do terapii lekowej, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela pogląd, że należy pilnie podjąć dyskusję na temat możliwości wzmocnienia produkcji leków i substancji czynnych w Polsce.

Zdaniem samorządu lekarskiego za podjęciem działań przemawia ważny interes społeczny. Dotyczy to zwłaszcza leków niezbędnych do ratowania życia w stanach nagłych, ale także koniecznych do zapewnienia ciągłości leczenia pacjentom przewlekle chorym.

„Bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów za kluczowe. Nasz apel ma na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom” – mówi Damian Patecki, członek Prezydium NRL, a jednocześnie przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL.

Ponadto Prezydium NRL wskazuje, że:

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów w Polsce należy dążyć do tego, aby krajowy przemysł produkcji leków i substancji czynnych w mniejszym stopniu niż obecnie był zależny od zagranicznych dostawców. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku leków i substancji czynnych, które są krytycznie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Próba zmiany aktualnego modelu funkcjonowania rynku leków w Polsce zmierzałaby do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i dostępności terapii medycznej dla pacjentów nawet w przypadku różnego rodzaju kryzysów.

Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa lekowego zostało opublikowane na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.