17 kwietnia 2024

Samorządy medyczne i związki zawodowe chcą odwołania ministra zdrowia

Przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących Branżę Ochrony Zdrowia oraz samorządów Zawodowych Zawodów Medycznych, zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z zajmowanego stanowiska.

Foto: Adam Niedzielski. Foto: https://twitter.com/MZ_GOV_PL

Jako powód wskazują całkowitą utratę zaufania do ministra w środowisku medycznym oraz brak możliwości poprawy w tym zakresie. „Współpraca przedstawicieli naszych zawodów z aktualnym Ministrem Zdrowia od dawna jest całkowicie nieudana” – podkreślają w piśmie skierowanym do szefa rządu, prezydenta i prezesa PiS.

Wśród zarzutów skierowanych pod adresem ministra Adama Niedzielskiego są m.in. „błędy w ocenie sytuacji w systemie opieki zdrowotnej, wybiórcze podejmowanie działań w sprawach istotnych dla systemu oraz usilne podtrzymywanie swoich autorytarnych, niekorzystnych decyzji”.

Ponadto przedstawiciele zawodów medycznych wskazują, że działania obecnego ministra zdrowia pogarszają dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej, a ponadto zniechęcają absolwentów kierunków medycznych do podejmowania pracy w zawodzie. W ocenie medyków działania podejmowane przez szefa resortu zdrowia „to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów systemu ochrony zdrowia”, lecz „monolog podszyty ignorancją i przekonaniem o własnej wyższości”.

Treść wniosku do premiera Mateusz Morawieckiego o odwołanie ministra Adama Niedzielskiego publikujemy poniżej.

Wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie ministra zdrowia

W imieniu Związków Zawodowych reprezentujących Branżę Ochrony Zdrowia oraz w imieniu Samorządów Zawodowych Zawodów Medycznych, zwracamy się do Pana z wnioskiem o odwołanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z zajmowanego stanowiska, z powodu całkowitej utraty zaufania do niego w naszym środowisku oraz braku możliwości poprawy w tym zakresie.

Współpraca przedstawicieli naszych zawodów z aktualnym Ministrem Zdrowia od dawna jest całkowicie nieudana, a błędy Pana Ministra w ocenie sytuacji w systemie opieki zdrowotnej, wybiórcze podejmowanie działań w sprawach istotnych dla systemu oraz usilne podtrzymywanie swoich autorytarnych, niekorzystnych decyzji kończą się wielką stratą dla polskiego pacjenta i pracowników ochrony zdrowia.

Działania obecnego Ministra Zdrowia pogarszają dostęp do opieki zdrowotnej, zwiększają migrację zewnętrzną i wewnętrzną pracowników systemu opieki zdrowotnej oraz zniechęcają absolwentów kierunków medycznych do podejmowania pracy w zawodzie w Polsce, potęgując tym samym szybki wzrost średniej wieku pracowników publicznego systemu opieki zdrowotnej. Epidemia COVID-19 nadwątliła i tak nienajlepszą sytuację kadrową, a o niewątpliwych błędach w walce z pandemią świadczy sytuacja, w której w ostatnim roku w Polsce liczba zgonów przekraczająca wieloletnie średnie jest najwyższa w Europie.

Pragniemy podkreślić, że zaangażowanie naszego środowiska w procesy wspomagające prace nad systemem opieki zdrowotnej może i powinno być znacznie większe, ponieważ dysponujemy gronem ekspertów i gotowymi rozwiązaniami usprawniającymi działania systemu na rzecz polskiego pacjenta. Wymaga to jednak szerokiej i bliskiej współpracy z resortem odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną, a tej współpracy po prostu nie ma.

Nasze zażenowanie wywołują kolejne publiczne zapewnienia Pana Ministra o prowadzeniu dialogu i rozmowach ze związkami zawodowymi i samorządami w sytuacji, gdy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia ignorują inne niż swoje rozwiązania, a od strony społecznej oczekują jedynie bezwzględnej akceptacji ministerialnych propozycji. Działania w tym zakresie Ministra Zdrowia to nie jest dialog i wspólne rozwiązywanie problemów systemu ochrony zdrowia, to monolog władzy nieliczącej się z pacjentem i personelem, podszyty ignorancją i przekonaniem o własnej wyższości.

Wnioskujemy o bezpośrednie spotkanie Pana z przedstawicielami naszych zawodów, których wyraźne stanowiska w kwestii obecnego Ministra Zdrowia zawarte są w załącznikach do tego listu.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas

Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii Monika Mazur

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii Ewa Ochrymezuk

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej Beata Kalicka

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Beata Rozner