24 kwietnia 2024

SARS-CoV-2 wśród medyków. MZ odpowiada Prezydium NRL

1,5 miesiąca temu Prezydium NRL zaapelowało do ministra zdrowia i GIS o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody.

Foto: pixabay.com

W apelu zwrócono uwagę, że informacje o zakażeniach wśród medyków są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią, a brak dostępu do nich jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są zatajane przed opinią publiczną.

Kilka dni temu do NIL wpłynęła odpowiedź w tej sprawie. W nawiązaniu do apelu Prezydium NRL sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że każdorazowe zidentyfikowanie zakażenia wśród personelu medycznego skutkuje wszczynaniem dochodzenia epidemiologicznego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

„Podejmowana jest wtedy współpraca z kierownikiem podmiotu leczniczego w celu zidentyfikowania osoby z kontaktu z zarażonym. W ramach powyższego, to kierownik placówki jest w posiadaniu pełnych danych o zakażonym personelu medycznym i osobach, które w związku z tym podlegają obowiązkowej kwarantannie, co pozwala mu na podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem podmiotem” – informuje NIL w komunikacie.

W piśmie z Ministerstwa Zdrowia zabrakło jednak odpowiedzi, czy te dane będą regularnie publikowane przez resort. Nie odniesiono się również do uwagi Prezydium NRL dotyczącej tego, że na początku kwietnia Główny Inspektor Sanitarny przekazał Polskiej Agencji Prasowej informacje o zarażeniach wśród personelu medycznego, co potwierdziło, że te dane są gromadzone, ale nie są na bieżąco publikowane. „Brak publikowania takich informacji jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są z jakiś powodów zatajane przed opinią publiczną” – podkreślił samorząd lekarskiego w apelu z 10 kwietnia.