18 maja 2024

Sesja NIL na CEDE

W ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, odbywającego się równolegle z targami sprzętu i produktów stomatologicznych CEDE 2017 w Poznaniu, Naczelna Izba Lekarska przygotowała całodniową sesję naukową.

W ubiegłym roku CEDE towarzyszyło Światowemu Kongresowi Stomatologicznemu FDI
Foto: Marta Jakubiak

W 26-letniej historii Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE po raz pierwszy samorząd lekarski w tak znacznym stopniu włączył się merytorycznie w tę imprezę.

– Nasze kontakty z organizatorami targów zaowocowały współpracą, która przełożyła się na zorganizowanie całodniowej sesji Naczelnej Izby Lekarskiej. To dla nas wyzwanie. Od tego, jak wypadnie nasz debiut, będzie bowiem zależała dalsza współpraca, a mamy już pomysły na lata przyszłe – zaznaczył Leszek Dudzinski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.

Te pomysły dotyczą zebrania i zaprezentowania najbardziej interesujących przypadków medycznych, co pokrywa się z nową formułą targów, które prezentując nowości, chcą być jak najbliżej praktyki, ale też tego, co dzieje się w kształceniu stomatologów, ich osiągnięć naukowych, dylematów prawnych związanych z wprowadzaniem nowych technologii. Po raz pierwszy na CEDE będą więc prezentowane najciekawsze prace doktorskie i habilitacyjne w stomatologii – głównie podczas sesji „Naukowy zawrót głowy”.

Można więc powiedzieć, że formuła targów wykracza poza dotychczasowe ramy, chce nie tylko pokazywać nowe technologie, ale rozwiązywać problemy związane z ich wprowadzaniem. Są one często sygnalizowane podczas posiedzeń Komisji Stomatologicznej NRL. Chodzi o technologie odtwórcze z możliwością wykorzystania techniki przenoszenia obrazu przestrzennego z zastosowaniem skanerów, drukarek 3D.

– Wśród naszych kolegów stomatologów w Europie pojawiły się już wątpliwości, czy mając do dyspozycji tego rodzaju narzędzia, technicy dentystyczni mogą używać ich bez udziału lekarza – tłumaczy prezes Dudziński i dodaje, że problem ten nie jest uregulowany prawnie. Ponieważ w Polsce także już tego rodzaju zjawiska występują, może należałoby go uregulować?

Technologie 3D

Na początku samorządowa sesja NIL na CEDE w Poznaniu miała się nazywać „Innowacyjne technologie w stomatologii” i po części tematycznie spełnia to założenie. Przykładem jest wykład prof. Jerzego Gieleckiego, kierownika Katedry Anatomii UWM w Olsztynie, który przekazuje wiedzę na ten temat w zupełnie inny sposób, niż to robiono dotychczas. Wykorzystuje w tym celu okulary 3D i aplikacje, które każdy student ma w swoim domu, z możliwością automatycznego odpytywania w systemach komputerowych, ale też pokazuje, w jaki sposób te modele anatomiczne zastosować w praktyce do planowania chirurgicznego.

Równie nowatorskie rozwiązania prezentuje na sesji NIL prof. Andrzej Kukwa, kierownik Katedry Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi UWM, który zakłada, że można dokonać oceny drożności górnych dróg oddechowych przy współpracy laryngologiczno-ortodontyczno-chirurgicznej. Ten ogromny interdyscyplinarny problem związany jest z bezdechem, który wpływa na ogólny stan zdrowia pacjenta, jego samopoczucie i sprawność. Profesor stworzył autorski model postępowania w tym zaburzeniu, wykorzystując aparaturę i analizy własnej konstrukcji, m.in. analizy, z których dotychczas korzystali ortodonci w celu określenia drożności dróg oddechowych i planowaniu zabiegów operacyjnych.

Dr Anna Dudzińska-Filkiewicz postanowiła pokazać, w jaki sposób obraz radiologiczny przełożony na drukarkę 3D można wykorzystać do planowania rekonstrukcji poresekcyjnej ubytku dna oczodołu (implant indywidualny na podstawie lustrzanego odbicia zdrowej strony i wydruku 3D). Sesja NIL dowodzi, że w coraz większym stopniu współczesna stomatologia przenika się z innymi dziedzinami.

Mgr inż. Tomasz Stefańczyk z Częstochowy od blisko 20 lat zajmuje się zastosowaniem technologii 3D w ortodoncji, chirurgii, implantologii i jest współautorem programów, po które lekarze dentyści sięgają w codziennej praktyce. – Korzystanie z technologii 3D usprawnia przepływ informacji między lekarzami, konsultacje, a jednocześnie pomaga osiągnąć precyzję w diagnozowaniu problemu, planowaniu i przeprowadzaniu zabiegów – mówi Tomasz Stefańczyk. Stworzone oprogramowania pozwalają planować i prowadzić leczenie najpierw w wirtualnej rzeczywistości, by później przetransponować je do realu.

Dylematy prawne i nie tylko

Podczas różnych konferencji wielokrotnie podkreślano, że w dzisiejszych czasach stomatolog jest zmuszony nie tylko zajmować się stanem zdrowia jamy ustnej swoich pacjentów. Prowadząc własną praktykę, powinien nadążać za wiedzą związaną z informatyzacją ochrony zdrowia, a także poznać wiele aspektów prawnych dotyczących wykonywanego przez siebie zawodu. Koordynator radców prawnych NIL, mecenas Michał Kozik, na sesję do Poznania przygotował wykład na temat ochrony danych osobowych w praktyce stomatologicznej.

Dlaczego to takie ważne? – Choćby dlatego, że od 2017 r. decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych są prowadzone kontrole placówek opieki zdrowotnej pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących ochrony tych danych –wyjaśnia mecenas Kozik. Zaznacza jednocześnie, że zbyt rzadko uświadamiamy sobie, jak wiele danych osobowych jest przetwarzanych w codziennym życiu, jakie są z tym związane niebezpieczeństwa i jakie to nakłada obowiązki na lekarzy.

Przykładem jest powszechne stosowanie zasady wyczytywania w rejestracji nazwisk pacjentów oczekujących na wizytę u lekarza. Według GIODO jest to naruszenie prawa o ochronie danych osobowych. Nowe zagadnienie przedstawione na sesji NIL, którym dotychczas niewiele osób się zajmowało, to włączenie logopedy do rehabilitacji osób po destrukcyjnych zabiegach onkologicznych. Wykład neurologopedy Edyty Zomkowskiej dotyczący etiologii fonacyjno-artykulacyjnych pacjentów z nowotworem dna jamy ustnej ma pomóc stomatologom przywracać pacjentom po takich operacjach funkcję mowy.

W programie sesji znalazł się także temat „System monitorowania kształcenia SMK” oraz aspekty informatyzacji w ochronie zdrowia (Mirosław Przastek). Gorącym obecnie tematem jest narażenie na promieniowanie jonizujące w stomatologii, który postanowił omówić dr inż. Dariusz Kluszczyński, dyrektor Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. O przedstawienie modelu polskiej praktyki stomatologicznej na podstawie badań Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL pokuszą się dr Agnieszka Ruchała-Tyszler i dr Łukasz Tyszler, członkowie Komisji Stomatologicznej NRL.

Prof. Marzena Dominiak, przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej podkreśla, że sesja Naczelnej Izby Lekarskiej zaplanowana w ramach tego wydarzenia jest naturalną realizacją integracji naukowej, jaka mu przyświeca i konsekwencją udanej współpracy przy organizacji ubiegłorocznego Kongresu FDI. – Doskonale wiadomo, że samorząd lekarski dysponuje ogromną wiedzą w zakresie przepisów dotyczących zarządzania praktyką stomatologiczną. Kogo, jak nie ekspertów NIL, pytać o ochronę danych osobowych, informatyzację placówek czy kształcenie podyplomowe i specjalizacyjne? – pyta prof. Dominiak.

Zaznacza, że także pozostałe tematy sesji wskazują na znakomitą orientację w merytorycznych potrzebach edukacyjnych stomatologów. Tym bardziej, że diagnostyka oraz interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych specjalności to – bez wątpienia – zagadnienia, które aktualnie żywo interesują lekarzy dentystów.

Lucyna Krysiak