24 kwietnia 2024

Sesja plenarna ERO-FDI w Poznaniu (foto)

W czwartek, 8 września, w ramach odbywającego się w Poznaniu Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI obejmującego szereg spotkań i posiedzeń określanych jako Światowy Parlament Stomatologiczny FDI, obyła się druga w tym roku Sesja Plenarna Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI).

img_6211_dxo img_6210_dxo

Foto: Marta Jakubiak

Naczelną Izbę Lekarską reprezentowali członkowie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL: Anna Lella, Halina Borgiel-Marek i Anna Śpiałek oraz pracownik biura NIL, r.pr. Marek Szewczyński.

Po raz pierwszy obrady prowadziła – jako prezydent ERO-FDI – Anna Lella, która objęła tę funkcję w kwietniu br. Dr Lella otworzyła obrady, witając delegatów oraz gości w Poznaniu i podkreślając, że fakt, iż pierwsza sesja plenarna ERO pod jej przewodnictwem odbywa się w Polsce, jest dla niej szczególnym zaszczytem.

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

Na wstępie dr Lella poinformowała delegatów, że nowo wybrany w kwietniu zarząd ERO od ostatniej sesji plenarnej odbył już kilka spotkań (m.in. w czerwcu w Warszawie) i ustalił podział zadań wśród członków. Zarząd dokonuje oceny sytuacji w poszczególnych grupach roboczych oraz planów ich pracy na przyszłość. Zarząd jest zdania, że należy wzmocnić współpracę pomiędzy ERO a FDI, którego ERO jest częścią, w związku z tym osoby wchodzące w skład zarządu FDI i jego komitetów (niektórzy z nich są jednocześnie delegatami ERO) mogą się spodziewać częstszych kontaktów ze strony ERO.

Podczas wtorkowego zgromadzenia ogólnego FDI rozdane zostało wszystkim uczestnikom zwięzłe sprawozdanie z działalności ERO w ostatnim roku. Ponadto dr Lella przedstawiła zgromadzonym wniesiony przez zarząd ERO projekt dokumentu podkreślającego, że jest potrzeba poszerzenia wiedzy medycznej w procesie kształcenia lekarzy dentystów – zarówno w ramach studiów, jak i podyplomowego doskonalenia zawodowego.

img_6209_dxo img_6196_dxo

Jest to kwestia, odnośnie której zdecydowana większość delegatów, a może nawet wszyscy, ma jednolite zdanie. Jak dotąd jednak nie zostało to wyrażone w oficjalnym dokumencie FDI. ERO uważa, że najwyższy czas to zrobić i ma nadzieję, że przedstawiony projekt będzie podstawą do dalszych prac w ramach FDI i że wkrótce zostanie on opracowany i przyjęte będzie odpowiednie stanowisko w tej sprawie.

Anna Lella przypomniała, że bardzo istotne jest podejmowanie działań przez organizacje członkowskie ERO w swych państwach, które służą szerszemu przedstawianiu działalności i zagadnień, którymi zajmują się ERO i FDI. Jako przykład podała konferencję nt. wpływu cukru na zdrowie, która odbyła się w lipcu w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

Następnie przewodniczący poszczególnych grup roboczych składali sprawozdania z prac swoich grup i przedstawiali plany dalszych działań, które będą polegać głównie na gromadzeniu informacji z jak największej liczby państw. Odbywa się to najczęściej przy pomocy kwestionariuszy opracowanych przez grupę roboczą i rozsyłanych do krajowych organizacji z prośbą o udzielanie odpowiedzi.

Na koniec niektórzy europejscy kandydaci do zarządu FDI i do komitetów FDI mieli możliwość krótkiego zaprezentowania się delegatom ERO. W tym roku konkurencja na poszczególne stanowiska jest dosyć duża, więc takie wystąpienia są bardzo potrzebne, aby móc podjąć decyzje, na kogo oddać głos. Kolejna sesja plenarna ERO odbędzie się w kwietniu 2017 r. w Genewie.

img_6194_dxo img_6190_dxo

Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI) jest międzynarodową organizacją lekarsko-dentystyczną, działającą w strukturach Światowej Federacji Dentystycznej (FDI), skupiającą główne krajowe organizacje stomatologiczne z Europy należące do FDI (państwa z Europy wg definicji WHO, tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela). Obecnie do ERO-FDI należą organizacje z 39 państw.

Naczelna Izba Lekarska jest członkiem ERO- FDI, tworząc wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy. Sesje Plenarne ERO- FDI odbywają się dwa razy do roku (wiosną na terytorium jednego z państw europejskich, a jesienią w ramach Światowego Parlamentu Dentystycznego FDI). Polska była dotychczas raz gospodarzem wiosennej Sesji Plenarnej ERO- FDI, która odbyła się w Warszawie w 2003 r.

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

Podczas sesji plenarnych przyjmowane są rezolucje i stanowiska dotyczące spraw istotnych dla stomatologii, które są pomocne organizacjom członkowskim w ich działalności na poziomie krajowym. Liczba delegatów na sesje plenarne z poszczególnych państw jest regulowana proporcjonalnie do liczby aktywnych zawodowo lekarzy dentystów w danym państwie. Polskiemu Komitetowi Narodowemu przysługuje możliwość delegowania 6 osób.

Uczestnikami spotkań grup roboczych oraz sesji plenarnych są nie tylko stomatolodzy, ale również inne osoby reprezentujące poszczególne organizacje krajowe – prawnicy, pracownicy administracyjni zajmujący się współpracą międzynarodową. Szczególną uwagę ERO-FDI poświęca kwestii zapewnienia, aby zawód lekarza dentysty był wolnym zawodem w pełnym tego znaczeniu. Większość pracy wykonywana jest w ramach poszczególnych grup roboczych, które gromadzą i analizują dane oraz przygotowują projekty rezolucji i stanowisk.

Marek Szewczyński

img_6188_dxo img_6185_dxo

img_6181_dxo img_6180_dxo

img_6175_dxo img_6170_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6169_dxo img_6166_dxo

img_6165_dxo img_6163_dxo

img_6156_dxo img_6151_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6146_dxo img_6130_dxo

img_6115_dxo img_6110_dxo

img_6104_dxo img_6087_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6084_dxo img_6081_dxo

img_6077_dxo img_6073_dxo

img_6068_dxo img_6060_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6058_dxo img_6057_dxo

img_6055_dxo img_6054_dxo

img_6053_dxo img_6049_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6047_dxo img_6044_dxo

img_6043_dxo img_6039_dxo

img_6036_dxo img_6035_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6033_dxo img_6032_dxo

img_6031_dxo img_6030_dxo

img_6028_dxo img_6027_dxo

Więcej o Kongresie FDI w Poznaniu (w tym m.in. relacje i zdjęcia) tutaj.

img_6023_dxo img_6021_dxo

img_6018_dxo img_6017_dxo

img_6015_dxo img_6011_dxo