23 czerwca 2024

Sieć ośrodków Breast Units w każdym kraju UE?

27 lipca Parlament Europejski głosami 394 sygnatariuszy przyjął „Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej”. Dokument dotyczy wprowadzenia wysokiej jakości standardów diagnostyki i leczenia raka piersi w krajach członkowskich UE do 2016 roku.

Foto: wikipedia.org

Przyjęte przez większość europosłów oświadczenie kładzie nacisk na organizację na skalę krajową badań mammograficznych i utworzenie do 2016 roku wielodyscyplinarnych jednostek specjalizujących się w chorobach piersi.

Parlament Europejski apelował o to w kolejnych rezolucjach z 2003 roku i 2006 roku. Współautorką dokumentu jest polska europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg, członkini 10-osobowej grupy inicjatorów projektu.

Oświadczenie zawiera apel do Komisji Europejskiej o dopilnowanie, aby w ramach European Commission Initiative on Breast Cancer, inicjatywy dotyczącej diagnostyki i leczenia raka piersi, do 2016 roku został opracowany protokół jakościowej akredytacji jednostek medycznych specjalizujących się w chorobach piersi.

Akredytacja daje gwarancję, że leczenie we wszystkich certyfikowanych placówkach jest na takim samym poziomie. Akredytację mają w Polsce tylko dwa ośrodki: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii i Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Są to akredytacje Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego.

Według szacunków w Polsce powinno powstać ok. 60-80 ośrodków Breast Unit. W maju br. ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz obiecał powrót do prac nad wdrożeniem ośrodków kompleksowo leczących raka piersi. Te same obietnice w lipcu powtórzył wiceminister Piotr Warczyński.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.