28 lutego 2024

Skład Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia

Kto wchodzi w skład Komitetu Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia, którego powstanie ogłoszono 2 sierpnia w czasie konferencji w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej? Czego domagają się związki zawodowe i samorządy zawodów medycznych?

Foto: Alicja Szczypczyk

W czasie konferencji prasowej, która w poniedziałek 2 sierpnia odbyła się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok poinformowała o zawiązaniu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

– Celem Komitetu jest przede w wszystkim doprowadzenie do pilnych rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Wnioskowaliśmy o to już pod koniec czerwca przy okazji uchwalania ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia – powiedziała przewodnicząca OZZPiP, dodając, że środowisko medyczne czuje się zlekceważone przez rządzących (więcej o tym piszemy TUTAJ).

Oprócz pilnego spotkania z premierem szefem rządu, Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia postuluje:

 • znacznie szybszy niż obecnie planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do 8 proc. PKB (tak jak w krajach sąsiednich),
 • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń,
 • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Kto tworzy Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy:

 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP, Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy: Grażyna Cebula- Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL, Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii: Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF, Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii: Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR, Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT, Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
 • ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej: Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
 • z Naczelnej Izby Lekarskiej: Artur Drobniak – Wiceprezes NRL, Michał Bulsa – członek Prezydium NRL
 • z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP, Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP
 • z Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Maciej Krawczyk – Prezes KRF, Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
 • z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych: Alina Niewiadomska – Prezes KRDL, Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
 • z Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA, Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA