21 kwietnia 2024

Stanowisko NRL w sprawie dwóch ustaw

Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjentów do poziomu refundacji świadczeń opieki zdrowotnej powinny być realizowane bez angażowania w proces ustalania zakresu tych uprawnień lekarzy i lekarzy dentystów udzielających świadczenia – uważa Naczelna Rada Lekarska, która w piątek 17 października podjęła w tej sprawie specjalne stanowisko.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Odnosząc się do treści projektowanej ustawy Naczelna Rada Lekarska podkreśliła, że projekt nie wskazuje również źródeł finansowania proponowanych rozwiązań. „Naczelna Rada Lekarska zwraca także uwagę, iż opiniowany projekt jest tożsamy z senackim projektem ustawy (druk 555), który został odrzucony przez Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy poparły Komisja Ustawodawcza, Komisja Zdrowia, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji” – czytamy w podjętym w piątek stanowisku.