12 lipca 2024

Stany nagłe najczęściej zdarzają się po znieczuleniu

Stany nagłe najczęściej zdarzają się po znieczuleniu, na fotelu u chirurga. Aż 35 proc. było związanych z chorobami przewlekłymi pacjenta.

Foto: CEDE

– 44 proc. lekarzy dentystów doświadczyło przynajmniej jednego epizodu stanów ogólnoustrojowego zagrożenia zdrowotnego w ciągu roku wśród swoich pacjentów – zwraca uwagę prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, pomysłodawca stworzenia wytycznych Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiej Rady Resuscytacji w zakresie postępowania personelu gabinetów stomatologicznych z pacjentami w stanie ogólnoustrojowego bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego.

Niemal 39 proc. tych zdarzeń pojawiło się u pacjentów, u których zaistniała konieczność przeprowadzenia zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej, a na drugim miejscu – stomatologii zachowawczej z endodoncją (leczenie kanałowe). Pierwsze objawy ogólnoustrojowego stanu zagrożenia zdrowotnego były manifestowane:

 • w czasie wykonywania znieczulenia miejscowego (54,9%),
 • w trakcie procedury zasadniczej (22,9%),
 • po wykonaniu procedury zasadniczej (15,2%),
 • po wyjściu pacjenta z gabinetu (5,5%),
 • przed rozpoczęciem leczenia, na fotelu (1,5%).

Najczęstsze zdarzenia:

 • omdlenie (51%),
 • łagodna reakcja anafilaktyczna (8,4%),
 • atak dusznicy bolesnej (8,3%),
 • hipotensja ortostatyczna (7,4%),
 • napad drgawkowy (5,2%),
 • napad astmatyczny (4,5%),
 • hiperwentylacja (4,3%),
 • reakcja poadrenalinowa (3%),
 • incydent hipoglikemiczny (2,9%),
 • nagłe zatrzymanie krążenia (1,1%),
 • ostra reakcja anafilaktyczna (0,9%),
 • ostry zespół wieńcowy (0,9%),
 • zatrucie lekiem znieczulenia miejscowego (0,67%).