15 lipca 2024

Statystyka medyczna: złóż formularze!

Przypominamy, że do 28 lutego lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe muszą złożyć kilka formularzy statystycznych Ministerstwa Zdrowia (jeżeli dotyczy ich zakres sprawozdania).

Foto: Mariusz Tomczak

Do końca tego miesiąca należy złożyć następujące formularze dotyczące danych za ubiegły rok:

  • MZ-13_2014: sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;
  • MZ-14_2014: sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;
  • MZ-15_2014: sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;
  • MZ-88_2014: sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
  • MZ-89_2014: sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
  • MZ-35A: sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących.

Sprawozdania MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-88 i MZ-89 należy składać poprzez System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), a dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Natomiast formularz MZ-35A trzeba złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

ls


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.