24 kwietnia 2024

Staż podyplomowy w dobie pandemii. Czy sprawą zajmie się Sejm?

Prezydium NRL zaapelowało o pilne uregulowanie sytuacji osób studiujących na ostatnim roku studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, tak aby absolwenci mogli bez przeszkód rozpocząć planowany staż podyplomowy.

Foto: Twitter / Sejm RP

„Osoby te muszą mieć zagwarantowane w szczególności, że będą mogły uzyskać na czas zaliczenie wszystkich egzaminów i otrzymają dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu studiów w terminie umożliwiającym rozpoczęcie stażu podyplomowego” – czytamy w apelu skierowanym do ministra zdrowia.

Zdaniem samorządu lekarskiego należy wdrożyć niektóre rozwiązania zawarte w procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w tym m.in. możliwość dopuszczenia do LEK i LDEK studentów ostatniego roku studiów.