24 czerwca 2024

Stomatolodzy popierają protest rezydentów

Lekarze dentyści popierają protest rezydentów. Wiedzieliśmy to już w dniu, kiedy w telewizji i prasie ukazały się pierwsze migawki i informacje dotyczące protestu rozpoczętego przez młodych lekarzy.

Foto: Marta Jakubiak

W przekazach medialnych z miejsca, gdzie rezydenci rozpoczęli głodówkę, od razu w oczy rzucał się baner z napisem „Lekarze dentyści popierają protest medyków”. To był jednoznaczny przekaz, że od samego początku z poparciem przyłączają się do protestu również lekarze dentyści jako przedstawiciele całego środowiska lekarskiego. Napłynęły do nas stanowiska poparcia od międzynarodowych organizacji stomatologicznych ERO–FDI i CED.

Protest trwa już wiele dni i rozwija się. Myślę, że gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie by nie wystąpił, warto, abyśmy wszyscy wytrwale popierali dążenie naszych młodszych kolegów do tego, by finansowanie ochrony zdrowia stało się w końcu znacząco wyższe. Można oczywiście dyskutować, czy ma to być 6 proc., czy 6,8 proc. PKB, można spierać się, czy nastąpić to powinno w roku 2021, czy w 2025, jak proponuje minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, ale bezdyskusyjne jest, że potrzeba pilnych decyzji w sprawie zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia już teraz. Ich brak grozi nie tylko rozszerzeniem protestu, ale również dramatycznym załamaniem się dostępu do świadczeń medycznych.

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium NRL zapadła decyzja o jak najszybszym zwołaniu nadzwyczajnej Naczelnej Rady Lekarskiej. Spotkanie w szerszym gronie jest niezbędne, ponieważ jako środowisko musimy zastanowić się, w jaki sposób uzyskać zwiększenie finansowania w ochronie zdrowia jak najszybciej. Wszystkie próby przesunięcia w czasie takiej decyzji poprzez powoływanie kolejnych zespołów oraz przesuwanie jej podjęcia poza okres dyskusji o budżecie i uchwalaniu budżetu na rok 2018, nie wskazują, ażeby ze strony rządu była wyraźna dobra wola w tej sprawie.

Podczas ostatniego spotkania Komisji Stomatologicznej NRL poświęciliśmy część uwagi tematowi tzw. łączenia procedur. Wysłuchaliśmy opinii dwóch prawników i wydaje się, że powoli zbliżamy się do podjęcia ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Odbyła się również bardzo ciekawa dyskusja na temat propozycji ustawy, którą złożyło Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej. W dyskusji wzięli udział zarówno przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w osobie pani dyrektor Katarzyny Chmielewskiej, jak i środowiska lekarskiego, m.in. prof. Teresa Sierpińska – konsultant krajowy do spraw protetyki. Rozmawialiśmy na temat propozycji, zgodnie z którą część świadczeń udzielanych przez lekarzy dentystów zostałaby przeniesiona do zakresu czynności techników dentystycznych.

Po uprzednim zapoznaniu się z zakresem uprawnień techników w Europie i po szerokiej dyskusji uznaliśmy, że propozycję przepisów proponowanych przez SIiMTD należy odrzucić w całości. Nasze stanowisko poparła również konsultant krajowa, a także Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych oraz stowarzyszenie techników dentystycznych zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Nasze stanowisko (poniżej) przekazaliśmy przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia i temat ten uważamy za zakończony. W najbliższym czasie uwagę poświęcimy założeniom projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży. W tej sprawie wypowiadają się obecnie przedstawiciele poszczególnych komisji stomatologicznych. Zagadnieniem tym zajmiemy się na najbliższym posiedzeniu KS NRL już w listopadzie.

Leszek Dudziński
Wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

* * *

Stanowisko Nr 9/VII/2017 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 października 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej

Komisja Stomatologiczna NRL, na podstawie § 2 uchwały Nr 4/10/VI Naczelnej Rady lekarskiej w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, przedstawia następujące stanowisko w sprawie projektu ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej. Do Komisji Stomatologicznej NRL dotarł dokument noszący znamiona projektu aktu prawnego. KS NRL, odnosząc się do jego treści, jednoznacznie negatywnie ocenia zawartą w nim próbę przekazania uprawnień przysługujących jedynie lekarzom dentystom jakiejkolwiek grupie zawodów pomocniczych w stomatologii.