27 maja 2024

Stomatolog w każdej szkole?

Przywrócenie do szkół opieki stomatologicznej zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Szczegóły poznamy jeszcze w tym miesiącu. Dodała, że zakończył się formalny etap reformy, zmieniającej strukturę szkolną.

Minister edukacji Anna Zalewska zapowiada przywrócenie w szkołach opieki stomatologicznej

Minister edukacji Anna Zalewska (po lewej)
Foto: P. Tracz / KPRP

– 22 maja wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przedstawiamy wstępne założenia dotyczące objęcia polskich dzieci opieką stomatologiczną. To niezbędny element, oprócz ciepłego posiłku, który stanowi o dobrej szkole – powiedziała minister edukacji na konferencji prasowej.

Reaktywacja tzw. medycyny szkolnej to jedna z obietnic przedwyborczych obecnego rządu. O potrzebie powrotu lekarzy dentystów do placówek szkolnych wielokrotnie mówiła premier Beata Szydło i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– W ciągu najbliższych trzech lat zwiększamy wynagrodzenie (nauczycieli – przyp. red.) z dodatkowymi pieniędzmi do subwencji oświatowej o 15 proc. – zapowiedziała szefowa MEN w czasie piątkowej konferencji prasowej. Dodała, że decyzję w tej sprawie podjęli wspólnie: premier Beata Szydło, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W życie weszła ustawa wprowadzająca sieć szpitali. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Zwiększanie wynagrodzeń ma się zacząć od 2018 r. Szczegóły podwyżek zostaną rozpisane w projekcie nowej ustawy budżetowej. – Zaczynamy od 2018 r. To są bardzo duże pieniądze, bo to są dodatkowe pieniądze do subwencji oświatowej – powiedziała minister. Zapowiedziała ponadto, że w drugiej połowie maja „pojawi się projekt ustawy o finansowaniu oświaty”.

Najważniejsze zmiany, jakie ma wprowadzić to – jak powiedziała minister – „korzystniejsze finansowanie małych szkół, uproszczenie systemu finansowania darmowych podręczników, uproszczenie dotacji udzielanych z budżetów samorządów, finansowanie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do potrzeb rynku pracy”.

Projekt będzie też zakładał zmiany w Karcie Nauczyciela. Resort proponuje m.in., by tzw. pensum godzinowe wynosiło dla wszystkich nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów tyle samo – 22 godziny pracy z dzieckiem. Jak mówiła minister, „kończy się stan, w którym w zależności od tego, gdzie kto pracuje, w jakim samorządzie, będzie miał albo 20, albo 36 godzin pracy, tzw. pensum”.

W życie weszła ustawa wprowadzająca sieć szpitali. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Minister podkreśliła, że wbrew spekulacjom na ten temat nie zmieni się status nauczyciela bibliotekarza – nadal jego wynagrodzenie będzie finansowane z subwencji oświatowej. Zmiany obejmą ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli. M.in. uelastyczniony zostanie czas awansu. – Tzn. nauczyciel będzie mógł mieć skrócony do 12 lat awans zawodowy lub wydłużony do 17 lat, ale generalnie 15 lat to czas awansu zawodowego nauczyciela, aż do nauczyciela dyplomowanego – zapowiedziała minister Zalewska.

Wprowadzony ma być też zewnętrzny egzamin dla nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Dotychczas awans odbywał się na podstawie rozmowy przed komisją kwalifikacyjną. Sam staż ma zostać wydłużony z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy. – Potrzebujemy w systemie dbałości o jakość nauczycieli, którzy mają coraz większe możliwości nie tylko rozwijania się, ale też i większe obowiązki, dlatego, że pojawiają się dzieci ze specjalnymi potrzebami, do których trzeba stosować różnorodne formy (nauczania – przyp. red.) – powiedziała szefowa MEN.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP