24 maja 2024

Stomatologia. Interpelacja i list w sprawie kar za rtęć

22 kwietnia wiceprezes NRL Andrzej Cisło przesłał list do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego KP Koalicji Obywatelskiej, w związku z interpelacją poselską nr 21956.

Foto: pixabay.com

Interpelacja dotyczyła działań kontrolnych w zakresie wypełniania obowiązków wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r., podpisaną przez pięcioro posłów KP KO: Tomasza Aniśko, Klaudię Jachirę, Franciszka Sterczewskiego, Małgorzatę Tracz, Urszulę Zielińską.

Chodzi o kontrole i kary dotyczące wypełniania obowiązku wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu. „Nikt nie ma zamiaru bojkotować unijnych przepisów. Nie bagatelizujemy ani nie relatywizujemy zagrożenia odpadami rtęci. Zwracamy jednak cały czas uwagę na to, iż jesteśmy dużym krajem i tak duża operacja przy braku krajowych producentów, przy niedostatecznym serwisie, małej bazie firm utylizujących odpady powstające w separatorach i dodatkowo zawiłościach administracyjnych może napotkać spore trudności w wieloletniej realizacji” – napisał Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

Jak podkreślił w liście, w sytuacji szczytu trzeciej fali epidemii, zamiast poszukiwania dróg rozwiązania problemu, podpisanie interpelacji domagającej się niezwłocznego nałożenia na tę grupę zawodową kar ma dodatkowy bolesny wymiar i jest dla środowiska lekarzy dentystów działaniem zaskakującym i niezrozumiałym.