19 czerwca 2024

Stomatologia. Pod znakiem cyfryzacji

Pod koniec września odbyła się w Łodzi 30. jubileuszowa edycja Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE. Najmocniejszym punktem imprezy było cyfrowe Forum Be Digital – nowy projekt edukacyjny, którego zadaniem jest wspieranie cyfryzacji polskiej stomatologii – pisze Lucyna Krysiak.

Foto: CEDE

To odpowiedź na zainteresowanie lekarzy dentystów i personelu pomocniczego technologiami cyfrowymi znajdującymi coraz szersze zastosowanie w codziennej praktyce – m.in. skanerami wewnątrzustnymi i laboratoryjnymi, programami do obróbki danych, urządzeniami do frezowania i druku 3D.

Nadążyć za nowoczesnością

Jak przekonują organizatorzy CEDE, dziś już nie należy się zastanawiać, czy cyfryzacja w stomatologii jest potrzebna, ale jak się rzetelnie przygotować do jej wdrażania. Jej zastosowanie wymaga od lekarzy dentystów oraz personelu pomocniczego nowych kompetencji.

Są one niezbędne nie tylko w przypadku wprowadzania w praktykach dentystycznych nowatorskich rozwiązań technologicznych opartych na cyfryzacji, ale wykorzystania danych i ich analizy w aspekcie zarówno diagnostyki, jak i relacji z pacjentami.

Zdaniem ekspertów zaangażowanych w projekt Be Digital, cyfryzacja gabinetu i pracowni techniki dentystycznej pomaga m.in. budować konkurencyjność, poprawiać organizację pracy i zarządzanie, pozwala też optymalizować koszty.

Prof. Stanisław Majewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, protetyk z długoletnim doświadczeniem, uważa, że cyfryzacja ma ogromny potencjał, wprowadza stomatologię na wyższy poziom rozwoju. Wylicza też, że stwarza ona ogromne możliwości np. w implantologii, która dzięki cyfryzacji stała się metodą znajdującą powszechne zastosowanie w leczeniu protetycznym, i obarczona jest zdecydowanie mniejszą liczbą powikłań.

Zastrzega jednak, że nowoczesne technologie oparte na cyfryzacji wymagają od lekarza dentysty i technika dentystycznego, który z nim współpracuje, odpowiednich kwalifikacji, co stanowi wyzwanie dla środowiska. – Myślę, że wraz z rozwojem tej dziedziny powinien powstać nowoczesny system edukacji dostosowany do potrzeb lekarzy dentystów, techników dentystycznych i rynku – mówi prof. Stanisław Majewski.

W ramach Forum Be Digital odbyła się sesja pt. „Stomatologia cyfrowa na uczelniach medycznych: rzeczywistość i wyzwanie”, której przewodniczyła prof. Teresa Sierpińska, krajowa konsultant w dziedzinie protetyki, autorka opracowania pt. „Stomatologia cyfrowa”.

W publikacji tej ekspertka podkreśla, że technologie cyfrowe w rękach doświadczonego lekarza dentysty z pewnością ułatwią osiągnięcie doskonałych wyników leczenia z pożytkiem dla pacjentów. Zaznacza jednak, że nie są panaceum i że „to są ciągle wyłącznie narzędzia”. Dodaje także, że zawsze trzeba poszukiwać nowych środków i rozwiązań w dążeniu do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

Biała księga

Forum Be Digital jeszcze przez rok po zakończeniu CEDE będzie organizować cykliczne, stacjonarne debaty na temat cyfryzacji w stomatologii, tworzyć platformę internetową oraz umożliwiać weryfikowanie zdobytej wiedzy. Ma też powstać raport, w postaci tzw. białej księgi, oceniający stan postępującego procesu cyfryzacji.

Raport ma zawierać rzetelny opis sytuacji bieżącej oraz zbiór zadań niezbędnych do realizacji w przyszłości. Jego autorami będą lekarze dentyści, technicy, przedstawiciele uczelni i szkół, producenci cyfrowych rozwiązań.

Treść tego opracowania będzie m.in. dotyczyć relacji pomiędzy lekarzami a technikami, zawierać wskazówki niezbędne do tworzenia nowoczesnej edukacji (nie tylko na poziomie uczelni medycznych), analizy biznesowych trendów, odniesienia do krajowej gospodarki i przykładów z zagranicy w celu porównania technologii.

Lucyna Krysiak