22 maja 2024

Stomatologia w Sejmie RP. Krytyczne spojrzenie przewodniczącego KS NRL

Jednym z punktów porządku obrad posiedzenia Sejmu RP w dniu 10 stycznia 2020 r. była krótka wymiana pytań posłów i odpowiedzi MZ na temat profilaktyki i leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży.

3. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

Wobec wagi tego zagadnienia, jak i faktu relacjonowania wygłoszonych wypowiedzi przez prasę medyczną, Naczelna Rada Lekarska czuje się w obowiązku opatrzyć wypowiedzi sejmowe następującym komentarzem:

1. Świadczenia udzielane najmłodszym opłacane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w przypadku udzielania ich przez placówki posiadające z NFZ umowę.

Od dłuższego czasu, Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę Ministerstwu Zdrowia oraz NFZ, że przy tak drastycznym stopniu niedofinansowania oraz dramatycznie niskiej rentowności kontraktów, gabinety stomatologiczne mogą przestać być zainteresowane podejmowaniem współpracy z NFZ lub wprost wypowiadać umowy. Wówczas udzielanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego może być utrudnione, również wobec dzieci i młodzieży.

2. Zapewne każde dofinansowanie wyposażenia placówek szkolnych w sprzęt jest rzeczą cenną, jednak wyposażenie 40 na 25 tys. placówek szkolnych nie powinno być argumentem w dyskusji.

3. Należy być bardzo ostrożnym w wyciąganiu wniosków na temat wzrostu liczby świadczeń udzielonych dzieciom. Tabela, którą prezentujemy jest zestawieniem danych otrzymanych od Narodowego Funduszu Zdrowia: wykonanie świadczeń udzielonych w dentobusach na podstawie danych otrzymanych z Centrali NFZ. Z zestawienia wynika, że w dentobusach udzielany jest w zasadzie jeden rodzaj świadczenia i nie są to wypełnienia ubytków, tylko zabiegi profilaktyczne, które wobec często już zaawansowanej próchnicy u małego pacjenta, mogą w ostatecznym rachunku być nieefektywne.

Naczelna Rada Lekarska przestrzega przed skupianiem się na wyrywkowych danych, podtrzymuje swój postulat zorganizowania poważnej debaty w sprawie leczenia stomatologicznego i podjęcia szybkich kroków zaradczych w tej kwestii.

Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL, wiceprezes NRL