17 czerwca 2024

Światowy Parlament Stomatologiczny 2022

Lekarze dentyści z całego świata spotkali się w Genewie i wzięli udział w obradach World Dental Parlament 2022 FDI Światowej Federacji Dentystycznej. Debatowano nad problemami współczesnej stomatologii, by wspólnie zdefiniować jej globalną przyszłość.

Foto: arch. prywatne

W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 19-24 września, wzięło udział – wreszcie face to face – ok. 400 uczestników. Wyjątkowo w tym roku nie odbył się naukowy Kongres Stomatologiczny, zwykle towarzyszący Parlamentowi FDI.

Zgodnie z wieloletnim harmonogramem odbyły się za to posiedzenia i spotkania w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI, obejmujące m.in.: dwie sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI, cztery sesje Otwartego Forum, spotkanie tzw. oficerów łącznikowych, trzy posiedzenia ścisłego Zarządu FDI, zebrania poszczególnych sekcji i komitetów roboczych, sesje plenarne pięciu organizacji regionalnych, m.in. Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO), a także spotkania grup roboczych ERO, „Światowe Forum Kobiet w Stomatologii” i panel dyskusyjny pod nazwą „Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej”.

Były panele dyskusyjne i sesje otwarte dla wszystkich, ale także posiedzenia o charakterze zamkniętym, dostępne wyłącznie dla członków danej jednostki organizacyjnej oraz imiennie zaproszonych gości.

Zgromadzenie ogólne

Prezydent FDI prof. Ihsane Ben Yahya (Maroko) w swoim wystąpieniu zapewniła, że FDI będzie kontynuować inicjatywy zmierzające do podniesienia rangi zdrowia jamy ustnej na poziomie krajowym i światowym, jak również będzie kłaść nacisk na integrację zdrowia jamy ustnej ze zdrowiem ogólnym.

O tym, jak trudne i pełne wyzwań były dla wszystkich na świecie ostatnie lata, mówił dyrektor wykonawczy FDI Enzo Bondioni (Szwajcaria). Pozytywnie ocenił realizację zadań z poprzednich lat, jednocześnie wyznał, że na rozpoczynający się nowy plan strategiczny FDI-Vision 2030 patrzy z dużymi nadziejami.

Bardzo dobrze ocenił działalność krajowych organizacji stomatologicznych, których zaangażowanie w poszczególne projekty FDI, zwłaszcza kampanię dotyczącą Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, przyczyniło się do osiągnięcia lepszych efektów i zwiększenia zasięgu akcji w stosunku do lat poprzednich.

Prof. Ben Yahya i dr Kateeb wręczyli nagrody „FDI Smile Awards” dwóm organizacjom: Koreańskiemu Stowarzyszeniu Dentystycznemu oraz Australijskiemu Stowarzyszeniu Dentystycznemu. Swoje wystąpienie mieli też przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Stomatologii IADS „Together is better”.

Przyznano granty na uczestnictwo w wydarzeniach FDI, które umożliwiają członkom z krajów o niskich dochodach na uczestnictwo w wydarzeniach FDI i programach naukowych. Stypendia otrzymały stowarzyszenia stomatologiczne z Boliwii, Ghany, Nigerii, Somalii, Sri Lanki, Tanzanii, Ukrainy i Zimbabwe.

Wybory do komitetów

Do poszczególnych komitetów FDI aplikowały 32 osoby. Polska delegacja była zainteresowana dwiema komisjami: Dental Practice Commitee (kandydowało 10 osób na 3 wakaty, o reelekcję – z sukcesem – ubiegała się prof. Kinga Grzech-Leśniak), a także Science Commitee, o przyjęcie w poczet której ubiegała się prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. Obie kandydatki wypadły świetnie.

Women Dentists Worldwide

To głos kobiet w stomatologii. Sekcji tej przewodniczyła dr Juliane Von Hoyningen Huene (Niemcy). To forum dzielenia się doświadczeniami, wiedzą i wyzwaniami kobiet pracujących w tym zawodzie. W Genewie obecne były przedstawicielki kobiet z całego świata, które przedstawiły różne aspekty swojej działalności.

Wnioski, do jakich doszło podczas dyskusji, mogą być niezwykle cenne. Zgodnie stwierdzono, że na stanowiskach kierowniczych jest za mało kobiet i że bardzo niewiele z nich wykorzystuje swoje umiejętności przywódcze.

Podczas swojego wystąpienia prof. Ingrid Różyło-Kalinowska wyraziła poparcie dla kobiet w ich działaniach i dążeniach do osiągnięcia jak najlepszych efektów i stawianych sobie celów. Głośno wybrzmiał też głos prof. Kingi Grzech-Leśniak, która swoją wypowiedź zakończyła słowami: „Make our dreams come true” – niech się spełnią nasze marzenia.

Ustępujący Zarząd Sekcji „Women Dentists Worldwide” przedstawił propozycje kandydatek na kolejną kadencję. Ten skład został zaakceptowany przez aklamację. W gronie wybranych jest prof. Marzena Dominiak. Nową przewodniczącą została dr Irene Marron Tarrazzi (USA).

Prace w regionach

Podczas spotkania grupy regionalnej Europy zwrócono uwagę na ustawiczne kształcenie, pomoc i wsparcie w organizowaniu kongresów i spotkań nie tylko na poziomie uniwersyteckim, ale także dla prywatnych praktyk stomatologicznych.

Zainaugurowano kampanię Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2023, przygotowaną przez zespół WOHD TaskTeam, w składzie którego jest dr Anna Lella. Kampania ma łączyć rodziny, przyjaciół, pacjentów i społeczności w każdym wieku, by celebrowanie uśmiechu możliwe było przez całe życie.

Podczas jednego ze spotkań uczestniczki z Ukrainy, prof. Iryna Mazur i dr Iryna Skrypnyk, złożyły na ręce prezydent FDI prof. Ihsane Ben Yahya oficjalne podziękowania za przyjęte przez Federację stanowisko wspierające stomatologów z tego kraju oraz za otrzymaną donację międzynarodową, podkreślając szczególną rolę Polski w niesieniu bezinteresownej pomocy lekarzom z Ukrainy.

Starzejąca się populacja

Oral Health for an Ageing Population – było bardzo interesującym i oczekiwanym wydarzeniem. Pokazano wiele problemów ludzi starszych dotyczących różnych aspektów życia. W ostatnich latach wzrosła świadomość, oczekiwania oraz problemy tej grupy ludzi, również co do higieny i opieki zdrowotnej jamy ustnej.

Uczestnicy debaty zgodnie uznali, że wciąż należy dążyć do polepszenia jakości życia osób starszych i stworzyć dla nich nowy system opieki, który pomoże zapobiegać obniżeniu sprawności funkcjonowania jamy ustnej. Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby opieki zdrowotnej jamy ustnej osób przebywających w ośrodkach i domach opieki. Konieczne jest wydanie wytycznych dla personelu domów opieki (Guidelines for Care Homes), aby ułatwić opiekę nad podopiecznymi.

Światowa Federacja Stomatologiczna dokonuje regularnych przeglądów dotychczas zatwierdzonych stanowisk w trosce, aby były one adekwatne, zgłaszane są też nowe zagadnienia i materiały opracowane przez poszczególne komitety robocze. Wszystkie Stanowiska FDI (Policy Statements) są dostępne na stronie https://fdiworlddental.org.

Flagę FDI przekazano przewodniczącemu Australian Dental Assiociation, gdyż to właśnie ten kraj w dniach 24-27 września 2023 r. będzie organizował kolejny kongres (w Sydney).

Anna Lella, Ewa Siewierska-Chomeniuk

W skrócie

W obradach Światowego Parlamentu Stomatologicznego 2022 w Genewie nasz kraj był reprezentowany przez Polski Komitet Narodowy, tworzony przez przedstawicieli NIL i PTS. Skład delegacji:

  • dr Anna Lella, członek Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej NIL, jednocześnie członek ścisłego Zarządu FDI Council
  • prof. dr. hab. Marzena Dominiak, Prezydent PTS, członek komitetu edukacyjnego FDI
  • prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska, wiceprezydent PTS, kandydatka do komitetu naukowego FDI
  • dr Ewa Siewierska-Chomeniuk, członek Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej NIL
  • dr Radosław Maksymowicz, członek Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej NIL
  • dr hab. Kinga Grzech-Leśniak, ubiegająca się o reelekcję do komitetu Praktyk Dentystycznych FDI

Do FDI należy 189 organizacji ze 133 państw, członkowie regularni oraz członkowie wspierający i affiliate.