18 maja 2024

Światowy Parlament Stomatologiczny w Madrycie

Nie tak dawno – można by wręcz powiedzieć, że dopiero co – gościliśmy w Poznaniu stomatologów z całego świata uczestniczących w Światowym Kongresie Dentystycznym FDI oraz odbywającym się w jego ramach tzw. Światowym Parlamencie Stomatologicznym FDI.

Madryt
Foto: pixabay.com

Obejmowały one m. in. Zgromadzenie Ogólne FDI, spotkania Stałych Komitetów, sekcji i innych zespołów FDI, posiedzenia Zarządu FDI, Światowe Forum Kobiet Dentystów, panel dyskusyjny pod nazwą Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej, posiedzenia Zarządów i sesje plenarne pięciu organizacji regionalnych z poszczególnych kontynentów.

Kolejny rok szybko jednak minął i mamy już za sobą tegoroczny Kongres, który ponownie został zorganizowany w Europie – w stolicy Hiszpanii. Nas cieszy przede wszystkim fakt, iż członkiem Komitetu ds. Kształcenia FDI została wybrana prof. Marzena Dominiak, której kandydaturę zgłosił prezes NRL w imieniu Polskiego Komitetu Krajowego tworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest to drugi przypadek członkostwa polskiego lekarza stomatologa w stałym komitecie FDI – w przeszłości członkiem tego samego komitetu był prof. Eugeniusz Spiechowicz.

Ponadto delegaci przyjęli sześć nowych stanowisk FDI (FDI policy statements) w sprawie:

– reklamy w stomatologii – krajowe przepisy określające zasady ogłaszania się lekarzy dentystów powinny mieć na względzie interes publiczny i zapewniać, aby tego rodzaju ogłoszenia nie naruszały godności zawodu;

– technologii CAD/CAM w stomatologii – FDI popiera rozwój i stosowanie technologii CAD/CAM w stomatologii jako przyczyniającej się do poprawy jakości świadczeń i obniżania ich kosztów – stosowanie tych technik powinno być uwzględnione w programach kształcenia stomatologów;

– zdrowia jamy ustnej przez całe życie człowieka – dostrzegając, że rośnie przeciętna długość ludzkiego życia, FDI podkreśla, że zdrowie jamy ustnej musi być traktowane jako istotny element ogólnego zdrowia człowieka na każdym etapie jego życia;

– postępowania z bólem zębopochodnym – ból niesie za sobą poważne implikacje społeczne – należy w odpowiedni sposób przeciwdziałać bólowi zębopochodnemu, który występuje tak często, iż stanowi jeden z istotniejszych problemów zdrowotnych na świecie;

– jakości w stomatologii – jakość opieki zdrowotnej nierozłącznie wiąże się z bezpieczeństwem pacjenta, poprawa jakości w stomatologii powinna być uniwersalnym dążeniem wszystkich lekarzy dentystów;

– tzw. zrównoważonego rozwoju w stomatologii – doktryna zrównoważonego rozwoju głosząca, iż potrzeby obecnego pokolenia należy zaspokajać w taki sposób, aby nie zmniejszać szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb, powinna mieć także zastosowanie w stomatologii.

Wprowadzono ponadto zmiany do 3 stanowisk z lat poprzednich, aktualizując ich zawartość, m.in. do stanowiska w sprawie ustawicznego doskonalenia zawodowego. Zachęcam do zapoznania się ze stanowiskami przyjmowanymi przez FDI, bieżącymi i z poprzednich lat, stanowiącymi często rezultat wieloletnich dyskusji i prac szeregu ekspertów z całego świata.

Z jednej strony stanowiska te mogą nam, środowisku stomatologicznemu, być pomocne jako rzetelne argumenty w krajowych dyskusjach dotyczących różnego rodzaju rozwiązań prawno-organizacyjnych w stomatologii, zaś z drugiej strony, z punktu widzenia indywidualnego, mogą być podstawą dla każdego stomatologa do własnych refleksji na temat swego zawodu.

Anna Lella
Prezydent Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)